Advokatfirmaet Ness Lundin DA består av 13 medarbeidere, hvorav 9 advokater/fullmektiger. Vi er ett av landets ledende firma innen erstatnings- og forsikringsrett, men har også en variert praksis innen arbeidsrett, arv- og skifterett, bobehandling, fast eiendoms rettsforhold, og kontraktsrett.

Advokat

Vi søker etter en advokat, med erfaring fra erstatningsrett eller andre sivilrettslige fag, som firmaet arbeider med. Arbeidet vil bestå i rådgivning overfor firmaets klienter, forhandlinger og prosedyre for domstolene. 

Vi søker en kreativ og selvstendig advokat med gode juridiske kunnskaper og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Det er gode utviklingsmuligheter i firmaet, og vi har konkurransedyktige betingelser. Alternative tilknytningsformer kan diskuteres.

Ness Lundin kan tilby muligheter for personlig og faglig utvikling i et kunnskapsrikt og hyggelig fagmiljø.

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til adv. Tom Sørum, tlf 928 33438. Søknad sendes: [email protected] senest innen 10. november d.å. Se for øvrig  www.nesslundin.no for nærmere info om vårt firma.