Advokat og Advokatfullmektig/Juridisk rådgiver

Sykehusinnkjøp HF, Juridisk avdeling

Arbeidsgiver:
Sykehusinnkjøp HF
Søknadsfrist:
2022-08-15

Juridisk avdeling i Sykehusinnkjøp HF består i dag av 17 medarbeidere fordelt på tre ulike lokasjoner i foretaket. 7 av stillingene er tilknyttet hovedkontoret i Vadsø og vi søker nå nye kollegaer som kan fylle to av disse stillingene. 

Avdelingens ansvarsområder er rådgivning knyttet til løpende anskaffelsesprosesser, avtaleforvaltning og tvisteløsning. Juridisk avdeling har særlig fokus på anskaffelsesregelverket og kontraktsrett, men yter også bistand innen tilstøtende rettsområder som f.eks. forvaltningsrett, IKT-rett, personvernrett etc. 

I den ene stillingen ønsker vi oss helst en advokat, og i den andre stillingen en juridisk rådgiver eller en advokatfullmektig. Vi er imidlertid åpne for andre løsninger avhengig av aktuelle søkeres kompetanse og interesse.  Organisatorisk er begge stillingene underlagt juridisk direktør, men det vil være faglederen ved kontoret i Vadsø som har det faglige oppfølgingsansvaret for de oppgaver som våre nye kollegaer skal jobbe med. 

Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et sterkt juridisk fagmiljø. Som ansatt i en av Norges største offentlige innkjøpsvirksomheter vil du få mange spennende og varierte arbeidsoppgaver. Du får også muligheter til å jobbe tverrfaglig med anskaffelser til spesialisthelsetjenesten sammen med dyktige og engasjerte kolleger.

Arbeidsoppgaver

Juridisk rådgivning til prosjektledere, innkjøpere og avtaleforvaltere. Dette inkluderer blant annet deltakelse i ulike stadier av anskaffelsesprosjektene, bistand til utarbeidelse av konkurransedokumenter og evaluering, klagebehandling, forhandlinger, kontraktsrettslig rådgivning med mer. Det vil også være aktuelt å holde interne kurs, samt bidra med rådgivning ovenfor administrasjonen og ledelsen.

For advokat og advokatfullmektig vil tvisteløsning og prosessoppdrag være aktuelt dersom det tilføres egnede oppdrag og forholdene ellers ligger til rette for det.  For stilling som advokat vil prinsipalansvar kunne være aktuelt. 

Kvalifikasjoner

For alle stillingene:

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • godt juridisk skjønn
 • personlig egnethet
 • kompetanse og erfaring med anskaffelsesregelverket, kontraktsrett eller forvaltningsrett vil telle positivt, men er ikke et krav.
   

For stilling som advokatfullmektig er det ønskelig med to års relevant arbeidserfaring.

For stilling som advokat kreves advokatbevilling, og det er ønskelig med minimum 3-5 års relevant arbeidserfaring. 

For stilling som advokatfullmektig eller advokat må man oppfylle krav for medlemskap i Advokatforeningen.

Personlige egenskaper

 • imøtekommende, gode samarbeidsegenskaper og en konstruktiv og presis kommunikasjonsform. 
 • evne til å levere på tid, med riktig kvalitet.
 • interesse for anskaffelses- og kontraktsrett, og motivasjon for kontinuerlig egenutvikling
 • ønske og evne til å jobbe tverrfaglig med god helhetsforståelse.
 • evne til å håndtere parallelle oppgaver og dynamiske prosesser
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

I stilling som advokat må du også kunne veilede og følge opp fullmektiger på en god måte.

Vi tilbyr

 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde.
 • svært hyggelige kolleger og et sosialt arbeidsmiljø.
 • selvstendig stilling med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • nye og moderne kontorlokaler med fantastisk utsikt over havneområdet i Vadsø.
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • lønn etter avtale

Annet

 • tiltredelse etter avtale.
 • noe reisevirksomhet må påregnes.
 • offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på den offentlige søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge jf. offentleglova § 25.
 • les mer om Vadsø på www.vds.no

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om du tror dette kan være noe for deg!

Kontakt

 • Fagleder/Advokat Kine Stjern, tlf 92095771
 • Avdelingsdirektør Silje Jakola-Fjeld, tlf 97689476