Vi søker advokater til vår eiendomsavdeling

Arbeidsgiver:
Advokatfirmaet Berngaard AS
Søknadsfrist:
Snarest

Vi leter etter flere, flinke, fine folk – kollegaer som vil det samme som oss. Vi vil skape et ledende advokatfirma for våre kjernekunder innen eiendom, teknologi /media, offentlig sektor og grundere.

Berngaard er en utfordrer i et tøft marked. Vi vil være en annerledes arbeidsplass i en konform bransje; et tydelig alternativ til det bestående. Vi kommer ingen vei uten å sette menneskene i sentrum. Det gjelder for våre medarbeidere og det gjelder for våre kunder.

Vi tror på viktigheten av å ha en visjon som vi i fellesskap kan strekke oss etter og kjerneverdier som skal være styrende for alt vi gjør; internt og eksternt. Vi tror dette er det mest bærekraftige på sikt. Også er det gøy.

Les mer om Berngaard www.berngaard.no

Din bakgrunn

Vi ser primært etter kandidater med noen års relevant erfaring som advokat. Du kan og vil være tilstede i markedet, du har sterke rådgiveregenskaper og trives i og håndterer advokatrollen godt. Du trives med tett dialog med bransjen og med alle typer aktører. Vi ser gjerne at du har portefølje, men dette er ikke et krav. Like viktig er evnene og interessen for å bygge gode relasjoner og et godt utviklet nettverk.

Du behersker den relevante jussen godt, både muntlig og skriftlig. Du fremstår som en sterk juridisk støttespiller og rådgiver. Du kjenner deg hjemme i vår visjon og våre verdier.

Sentrale ansvarsområder

  • Være en av firmaets nøkkelpersoner innen fast eiendoms rettsforhold og eiendomstransaksjoner
  • Delta i videreutviklingen av Berngaards satsning i ulike segmenter av eiendomsbransjen.
  • Bidra til at våre klienters muligheter og utfordringer blir ivaretatt profesjonelt og at vi utvikler nye relasjoner i markedet
  • Klient-  og saksansvar
  • Delta i videreutviklingen av Berngaard og spille en aktiv rolle i å organisasjonen

Hva kan vi tilby

  • Vi tilbyr en utfordrende og spennende arbeidshverdag i et sosialt, uformelt og stimulerende arbeidsmiljø, bestående av like mange kvinner som menn på alle nivåer. Mangfold bidrar til vår konkurransekraft. Den største andelen av oss er småbarnsforeldre og vi tar balanse mellom hjem og arbeid på alvor. Vi holder til i helt nye, freshe lokaler på Aker brygge. Vi tilbyr en konkurransedyktig fast lønn og en god provisjons- og bonusmodell dersom du bidrar til firmaets videre utvikling.
  • For de rette kandidatene vil vi tilby partnerskap.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om stillingen kontakt:

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende