Vi søker etter advokater og advokatfullmektig

Arbeidsgiver:
Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA
Søknadsfrist:
Snarest

Vi er ute etter en advokatfullmektig som ønsker å jobbe med Økokrim-saker, bistand til næringslivet ifbm mulige overtredelsesgebyr eller andre sanksjoner, samt arbeid med ordinære straffesaker. Søkeren bør ha et våkent blikk for bruk av EMK og EØS-retten i straffesaker, samt regler om compliance. Det forventes i tillegg gode engelskkunnskaper og god fremstillingsevne. Ytterligere språkkunnskaper er et pluss. Årets kandidater kan søke.

Vi søker også etter flere advokater med et visst eget sakstilfang som vil jobbe på det sivilrettslige området. Her bistår vi i dag innenfor fagområdene familie,- skifte- og arbeidsrett, barnevernsrett, arbeidsrett, erstatningsrett, forvaltningsrett og utlendingsrett.

Vi kan tilby en spennende arbeidsplass med et bredt spekter av saker, et meget godt miljø og en god administrasjon.

Søknad sendes til: [email protected]

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingene kan rettes til daglig leder Anna Nielsen, telefon 970 96 466.