Vi søker 2-4 advokater til vårt transaksjonsteam

Arbeidsgiver:
CMS Kluge
Søknadsfrist:
2022-05-22

Transaksjonsteamet i CMS Kluge Advokatfirma AS er i sterk vekst, med økt oppdragstilfang fra både norske og internasjonale klienter. Våre klienter er i hovedsak Private Equity (fond/porteføljeselskaper) samt private og børsnoterte industrielle selskaper.

Vi har de siste årene rekruttert flere gode advokater samt hatt interne opprykk. Vi har likevel behov for 2-4 dyktige advokater til å arbeide med private M&A samt børsnoteringer og andre kapitalmarkedstransaksjoner. Vi ser etter advokater/senioradvokater med minimum to års relevant erfaring, gjerne fra et større advokatfirma.

For å levere treffsikker og praktisk rådgivning, må advokatene våre ha betydelig faglig tyngde og kommunisere godt med klienter, motparter og kolleger. Det er viktig for oss at du har en viss erfaring med transaksjonsavtaler og annen relevant dokumentasjon.

CMS Kluge har en struktur som ikke bare formelt, men også reelt, er flat. Kulturen vår er preget av høyt fokus på fag, teamarbeid og kunnskapsdeling. Hos oss vil du oppleve stor grad av selvstendighet og du vil få prosjektlederansvar med mye klientkontakt. Å arbeide hos oss gir gode muligheter for personlig, kommersiell og faglig utvikling. I perioder har vi høy arbeidsbelastning, men vår forretningsmodell forutsetter ikke konstant stor arbeidsmengde.

Vi søker primært ansatte til vårt Oslo-kontor, men vi har også god erfaring med å ha ansatte fra andre kontorsteder i Oslo-teamet. Ansettelse ved våre kontorer i Bergen og Stavanger er derfor mulig. Du vil også få arbeide tett opp mot andre CMS-kontorer, særlig i Storbritannia og Tyskland.

Ta gjerne kontakt med Johan Svedberg (partner) på tlf. 905 94 980, Frode Olsen (partner) på tlf. 917 07 444 eller Camilla B. Ryslett (senior HR manager) på tlf. 957 50 728 dersom du har spørsmål.

Søknad sendes senest 22. mai 2022. Vi ber om at CV, vitnemål og attester vedlegges.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke, og vi oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke.