Advokatfirmaet PwC AS består i dag av totalt ca 170 ansatte fordelt på 7 kontorer: Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Tromsø, Førde og Ålesund. Vi utgjør dermed et av Norges største private skatte- og avgiftsmiljø.

Advokatfirmaet PwC søker juridiske utredere til Bergen

PwC er en del av et verdensomspennende nettverk og en stor del av oppdragene utføres som en del av internasjonale team. Vi samarbeider dessuten tett med våre kolleger i andre forretningsområder i PwC (rådgivning og revisjon). Med dette utgangspunktet satser PwC offensivt. Vi skal knytte til oss mennesker med den spisskompetansen bedriftene og offentlig sektor i vårt distrikt etterspør og bygge robuste fagmiljø. Vi ser etter deg som setter kunden i fokus og identifiserer handlingsrommet i en sak heller enn å fokusere på begrensningene. Advokatfirmaet PwC vurderer å etablere en gruppe for juridisk utredning på vårt kontor i Bergen. I denne sammenheng søker vi etter to advokater/jurister med erfaring eller interesse innen etterforskning og juridisk utredningsarbeid. Oppgavene vil oftest være knyttet til større oppdrag. Utredergruppen vil samarbeide nært med andre deler av PwC som revisjon, rådgivning, gransking, data analyse mv. Det vil også være aktuelt å samarbeide med PwC internasjonalt.

Tematisk vil arbeidsoppgavene omfatte analyse av faktiske og juridiske forhold innen eksempelvis:

  • Rettstvister (ikke prosedyre)
  • Gransking og compliance
  • Bistand knyttet til undersøkelsessaker 
  • Komplekse due diligenceoppdrag
  • Bobehandling

Foretrukne ferdigheter:

  • Erfaring fra Økokrim, Skattekrim, politiet, utredning i forsikringsselskap eller i domstol, eller lignende - er spesielt interessant.
  • Økonomisk- og eller IT kompetanse tilknyttet utredningsarbeid er særlig aktuelt.   
  • Forretningsforståelse, med evne til å se muligheter og handlingsrom
  • Gode relasjonsegenskaper og samarbeidsevner
  • Høy grad av integritet

Hva kan PwC tilby deg?

PwC sine klienter varierer fra noen av verdens mest komplekse organisasjoner, til små og mellomstore lokale virksomheter. Sammen med kunden skal vi bidra til å bygge tillit og påvirke selskapets evne til verdiskapning og positiv utvikling. I PwC lever vi etter følgende verdisett: Act with Integrity, Make a difference, Care, Work Together, Reimagine the Possible. I PwC får du muligheten til å jobbe med spennende og viktige oppdrag hos solide kunder, både i offentlig og privat sektor. Du blir en del av et godt arbeidsmiljø, hvor vi har satt faglig og personlig utvikling i system.

Du bes laste opp CV, søknadsbrev, karakterutskrifter (inkl. utveksling) og andre relevante vedlegg i PDF. Ved spørsmål knyttet til stillingen, ta kontakt med

Snarlig tiltredelse er mulig.

Søknadsfrist 8. januar 2019.