Delta er en partipolitisk uavhengig breddeorganisasjon for ansatte i offentlig tjenesteyting, med over 80.000 medlemmer og ca. 100 ansatte.

Advokatfullmektig/ advokat

Arbeidslivsavdelingen består av en advokatseksjon og en forhandlingsseksjon og har 14 ansatte. Vi søker nå advokatfullmektig/advokat til advokatseksjonen. Ved advokatseksjonen er det i dag seks advokater inkludert seksjonsleder. Arbeidet består av et variert spekter av arbeidsrettslige spørsmål med tilgrensende rettsområder. 

Arbeidsoppgaver
 • Juridisk bistand til Deltas medlemmer i saker som angår arbeidsforholdet.
 • Prosess for domstolene.
 • Rådgivning for tillitsvalgte og saksbehandlere.
 • Opplærings- og informasjonsarbeid i organisasjonen.
 • Andre oppgaver kan tilfalle stillingen avhengig av den enkeltes kompetanse og egenskaper.

Kvalifikasjoner

 • Advokatbevilling, eventuelt relevant erfaring som fullmektig.
 • Lyst til å føre saker for domstolene og andre tvisteløsningsorganer.
 • Gode eksamensresultater, fortrinnsvis laud.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner både skriftlig og muntlig.
 • Interesse for og gjerne erfaring med individuell og kollektiv arbeidsrett, herunder yrkesskadesaker.

Kontakt

 • Avdelingsleder Jan Pieter Groenhof, tlf 412 24 772
 • Seksjonsleder Linn Marie Schilling Tjensvold, tlf 922 91 107