Advokatfullmektig/Advokat Skatt og Struktur

Arbeidsgiver:
Advokatfirmaet BAHR
Søknadsfrist:
2021-06-30

Vi søker etter advokatfullmektiger/advokater som har lyst til å jobbe med skatterettslige og strukturelle spørsmål i vår markedsgruppe for kapitalforvaltning og private equity. Særlig kandidater med 1-3 års erfaring oppfordres til å søke.

Kapitalforvaltning og private equity i BAHR

Vår markedsgruppe for kapitalforvaltning og private equity har fulgt bransjens utvikling fra dens spede begynnelse og kombinerer juridisk spisskompetanse med inngående kjennskap til bransjen og dens særlige behov, innen alle deler av markedet. Denne kombineres med firmaets øvrige kompetanseressurser i team skreddersydd for den enkelte klient og sak.

Markedsgruppen for kapitalforvaltning og private equity bistår en rekke norske og utenlandske investeringsmiljøer, hvorav mange er ledende aktører innenfor sine respektive områder. Markedsgruppen yter bistand knyttet til alle deler av klientenes virksomhet, herunder M&A/corporate, rammevilkår og regulatoriske forhold, etablering av forvaltningsmiljøer, produkter og fond, compliance/ESG, human capital mv. Et annet viktig område er skatt og strukturering. Her opplever markedsgruppen stor pågang og oppdragsmengde, og det er derfor nå behov for flere ressurser.

Hva vi ser etter

Hvis du ønsker å arbeide i et lendende, hektisk og dedikert forretningsadvokatmiljø samt utvikle deg ved å samarbeide med noen av landets fremste advokater i krevende oppdrag for spennende klienter, så kan BAHR og markedsgruppen for kapitalforvaltning og private equity være noe for deg. Du er en pålitelig, lærevillig og engasjert lagspiller som liker å arbeide hardt for å oppnå ekstraordinære resultater for våre klienter.

Tidligere erfaring med kapitalforvaltning er ikke noe vi forventer, men interesse for og/eller erfaring med skatterettslige spørsmål er viktig. Samtidig må du være interessert i også å jobbe med tilgrensende rettsområder, slik som selskapsrett, kontraktsrett og annen formuerett. Videre forutsetter vi at du har vilje og ønske til å lære om kapitalforvaltning, og er klar til å yte nødvendig innsats over tid for å bli en dyktig advokat innenfor dette feltet. Slik vi ser det bygger BAHRs suksess på kombinasjonen av bred fagkunnskap og inngående klientforståelse, og du bør se verdien i dette.

Hva du kan forvente

BAHR er en kunnskapsbedrift, og kvaliteten på vårt arbeid er avhengig av de som arbeider hos oss. Våre medarbeidere er BAHRs viktigste ressurs, og vi legger ned mye innsats i tett oppfølging og individuell utvikling av hver enkelt advokat.

Vi vil selvsagt legge forholdene til rette for at også du skal få best mulig advokatskole og karriereutvikling hos oss. Det viktigste bidraget til din personlige utvikling og fremgang må imidlertid komme fra deg selv – gjennom dedikasjon, pågangsmot og fokusert arbeid over tid.

Vi stiller høye krav, men vi kan love deg både tett oppfølging og krevende og varierte utfordringer. Som medarbeider i BAHR og markedsgruppen for kapitalforvaltning og private equity, vil du få muligheten til å utvikle deg til en topp forretningsadvokat på sikt. Hvor langt du vil nå, vil være opp til deg selv.

Søknadsfrist: 30. juni 2021

Henvendelser vedrørende stillingen rettes til partner Peter Hammerich ([email protected]), partner Camilla Jøtun ([email protected] ) eller Head of people and Organisational Development Merete Williams Berge ([email protected]).