Vi søker advokatfullmektig til vår energiavdeling

Arbeidsgiver:
Advokatfirmaet Hjort AS
Søknadsfrist:
2023-11-30

Endringsreisen har så vidt begynt. Hjort opplever stor vekst innen energi og klima - derfor trenger vi flere dyktige advokatfullmektiger til å jobbe med grønn juss.

Hvem er vi? 

Som ansatt hos oss blir du en del av et sterkt fagmiljø, i et raust og sosialt fellesskap. Vi setter fornybarnæringen først, ved å arbeide med fagområder som utvikler banebrytende teknologi og bærekraftige forretningsmuligheter. Vår oppgave er å sørge for at jussen blir et verktøy som bidrar til at virksomheter når sine mål.

Hos oss får du en rask karrierestart

Vårt mål er å gjøre deg raskt til en Hjortadvokat – som er faglig sterk, løsningsorientert og samtidig har integritet til å fremme rett og hindre urett – også når det er vanskelig. Normalt har våre fullmektiger advokatbevilling etter to år, med automatisk opprykk til advokat. 

Som fullmektig hos oss får du tildig jobbe selvstendig med egne saker med god tilgang til prosedyre, men du jobber ikke alene. Du har full støtte fra erfarne advokater, for diskusjon og veiledning. Hos oss vil du merke at vi ønsker at du skal lykkes. Med eget fullmektigprogram får du kurs og opplæring av dyktige advokater i en sosial setting.

Å spille hverandre gode 

Vi stiller høye krav til våre medarbeidere, men vi tilrettelegger også for mestring av oppgaver og best mulig trivsel på arbeidsplassen. Alle Hjortadvokater har en utviklingsplan som følges opp og tilpasses sin karriere. Våre advokater har bakgrunn fra næringslivet, offentlig forvaltning, domstolen og Regjeringsadvokaten, noe som gjør at du alltid har tilgang til dyktige folk. Vi er opptatt av et godt sosialt miljø, og det er flere arrangementer i løpet året hvor vi rett og slett møtes for å ha det gøy.

Hvem ser vi etter?

For at du skal lykkes i denne rollen må du være faglig sterk, nysgjerrig, løsnings orientert og selvstendig. Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. 

Det er også ønskelig at du er opptatt av fornybar energi og samfunnsutvikling. En viktig del av arbeidet er å jobbe sammen med klienten for å finne de beste løsningene. Vi ser etter en god lagspiller, siden tverrfaglige team sikrer våre klienter den mest treffsikre og effektive bistand for det enkelte prosjekt.

Hjorts energiteam har bred kompetanse med vannkraft, vindkraft, solenergi og ny industri som hydrogen og batteriproduksjon. Vår podkast Energisk er et ledd i vår satsing på den grønne jussen, og tar opp aktualiteter, muligheter eller utfordringer i fornybarnæringen.

Kontaktinformasjon

  • Silvia Ø. Greff
    HR-sjef
    Telefon: 92 69 99 11