Norsk Sjøoffisersforbund er med sine nesten 8 000 medlemmer det største forbundet for maritime ledere. Vi er 18 ansatte fordelt på hovedkontoret Maritimt hus i Oslo sentrum og to distriktskontorer i Bergen og Ålesund. I forhandlingsavdelingen er det tre rådgivere i tillegg til avdelingsleder. Forbundet er tilsluttet LO.

Advokatfullmektig til maritimt fagforbund

Norsk Sjøoffisersforbund søker etter rådgiver eller advokatfullmektig til vår forhandlingsavdeling i Oslo. Den som blir ansatt ­­vil representere og rådgi sjøfolk i norsk skipsfart, hovedsakelig ferge og lokalfart, passasjerskip i kystfart, fiskeri og servicefartøy innen havbruksnæringen.

Vi søker en advokatfullmektig med

 • God kunnskap om kollektiv og individuell arbeidsrett.
 • Kjennskap til skipsarbeidsloven og annet maritimt regelverk.
 • Erfaring fra fagforeningsarbeid eller annet organisasjonsarbeid, gjerne som tillitsvalgt er en fordel.

Arbeidsoppgaver

 • Bistand og juridisk rådgivning til medlemmer og tillitsvalgte (saksbehandling)
 • Forberede og føre saker på vegne av forbundets medlemmer
 • Selvstendig ansvar for tarifforhandlinger, forhandlings- og tvistemøter
 • Opprette og vedlikeholde tariffavtaler

Saksbehandlingen er knyttet til overenskomster og andre lov- og avtaleverk, yrkesskade, trygdesaker med mer. I denne jobben må du reise en del innenlands. 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et hyggelig og hektisk miljø.
 • Gode og ordnede lønns- og arbeidsvilkår
 • God pensjonsordning
 • Mulighet for å oppnå advokatbevilling
 • Fleksitid, kantine og kontorplass i Oslo sentrum

Søknad med CV sendes på e-post til oslo@sjooff.no.

Søknadsfrist: 1. november 2019.

Spørsmål kan rettes til assisterende direktør/advokat Anders Hansson på 95775875