Advokatfullmektiger til vårt kontor i Stavanger

Arbeidsgiver:
Elden Advokatfirma AS
Søknadsfrist:
Snarest

Til vårt kontor i Stavanger søker vi etter etter engasjerte advokatfullmektiger som trives med faglige utfordringer og prosedyre. Firmaet vårt har et stimulerende og trivelig miljø preget av samarbeid og felles engasjement for faget og kundene våre. Vi søker båden advokatfullmektiger med interesse for prosedyre i straffesaker, og med interesse for forretningsjus og sivil tvisteløsning.

Arbeidsoppgavene vil være allsidige, med hovedvekt på:

  • Prosedyre i straffesaker samt i forbindelse med varetektsfengslinger og andre tvangsmidler.
  • Utredningsbistand og klientoppfølging for de øvrige advokatene.
  • Utenrettslig og rettslig tvistehåndtering innen de fleste privatrettslige disipliner.

Vi søker kandidater med solide juridiske kunnskaper.

Du må videre ha gode sosiale egenskaper med tanke på klientkontakt og meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Erfaring fra studentrettshjelpstiltak, foreningsvirksomhet, prosedyrekonkurranse mv vil bli vektlagt.

Den som ansettes vil få omfattende prosedyreerfaring.

Vi tilbyr en utfordrende hverdag med faglig spennende oppgaver i et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.

Kontakt:

  • Advokat/avdelingsleder Torbjørn Kolås Sognefest, tlf 55 60 78 45
  • HR Gunn Helen Torp, tlf 21 61 13 92

Søknad leveres elektronisk på Cvideo. Søknadene vil bli vurdert fortløpende.