Advokatfullmektiger - Oslo - Tromsø - Haugesund - Hamar

Arbeidsgiver:
Elden Advokatfirma AS
Søknadsfrist:
Snarest

Til våre kontorer i Oslo, Tromsø, Hamar og Haugesund søker vi etter engasjerte advokatfullmektiger som trives med faglige utfordringer og prosedyre. Firmaet vårt har et stimulerende og trivelig miljø preget av samarbeid og felles engasjement for faget og kundene våre.

Arbeidsoppgavene vil være allsidige, med hovedvekt på:

  • Prosedyre i straffesaker samt i forbindelse med varetektsfengslinger og andre tvangsmidler.
  • Utredningsbistand og klientoppfølging for de øvrige advokatene.
  • Utenrettslig og rettslig tvistehåndtering innen de fleste privatrettslige disipliner.

Vi søker kandidater med solide juridiske kunnskaper.

Du må videre ha gode sosiale egenskaper med tanke på klientkontakt og meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Erfaring fra studentrettshjelpstiltak, foreningsvirksomhet, prosedyrekonkurranse mv vil bli vektlagt.

Årets kandidater er velkomne til å søke.

Den som ansettes vil få omfattende prosedyreerfaring.

Vi tilbyr en utfordrende hverdag med faglig spennende oppgaver i et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.

Har du spørsmål om stillingen, kontakt Bente Brinchmann, telefon 21 61 13 29.