Wahl-Larsen Advokatfirma AS er et forretningsjuridisk firma i sterk vekst. Firmaet yter juridisk bistand til næringslivet, organisasjoner, kommuner, stat og privatpersoner. Blant våre klienter er også flere av Norges største industriselskaper. I tillegg til alminnelig forretningsjuridisk virksomhet, forhandlinger og prosedyre, er våre viktigste fagområder arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold, vassdrags- og energirett, ekspropriasjonsrett og skjønn, miljø- og forurensningsrett, entrepriserett, offentlige anskaffelser samt dødsboskifter. Vi har til enhver tid prosedyreoppdrag og våre fullmektiger får sine «bevillingssaker.»

Advokatfullmektiger eller advokater

Wahl-Larsen Advokatfirma søker 1-2 advokatfullmektiger eller advokater.

Vi har et trivelig, uformelt og faglig sterkt miljø. Det kreves gode karakterer, men også engasjement og ønske om å utvikle seg som advokat. Personlige egenskaper og egnethet vil tillegges stor vekt. Vi kan tilby selvstendig arbeid og tilgang til prosedyreoppdrag.

For tiden er det spesielt aktuelt å rekruttere personer som vil arbeide med entrepriserett, forretningsjuridisk kontraktarbeid og ekspropriasjonsrett og skjønn.

For nærmere informasjon kontakt

  • Cathrine Hambro, tlf. 918 42 177, eller
  • Thomas Kobberdal tlf. 406 39 619

Skriftlige søknader/henvendelser sendes til Bianca Reppen, senest 20. september 2018. 

Besøk vår hjemmeside her