Advokatfirmaet Elden består av 100 medarbeidere, hvorav 66 er advokater/advokatfullmektiger. 5 av advokatene har møterett for Høyesterett. Vi fører saker over hele landet, og har kontorer i Oslo (hovedkontor), Bergen, Sandefjord, Elverum, Stavanger og Gol.

Advokatfullmektiger - Oslo og Bergen

Vi søker flere engasjerte og selvstendige advokatfullmektiger som trives med utfordringer og prosedyre.

Arbeidsoppgavene vil være allsidige, med hovedvekt på

  • Klientoppfølging og prosedyre i straffesaker samt i forbindelse med varetektsfengslinger og andre tvangsmidler.
  • Utredningsbistand og klientoppfølging for de øvrige advokatene.
  • Utenrettslig og rettslig tvistehåndtering innen de fleste privatrettslige disipliner.

Vi søker kandidater med solide juridiske kunnskaper. Du må ha gode sosiale egenskaper med tanke på klientkontakt og meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Erfaring fra studentrettshjelpstiltak, foreningsvirksomhet o.l. vil bli vektlagt. Årets kandidater er velkomne til å søke.

De som ansettes vil få omfattende prosedyreerfaring. For den rette kandidaten vil det også kunne påregnes deltakelse i saksforberedelse og utredning av saker som skal opp for Høyesterett. 

Vi tilbyr en utfordrende hverdag med faglig spennende oppgaver i et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.

Søknad med karakterutskrifter og CV sendes: [email protected]

Merk søknad med ønsket lokasjon.

Søknadsfrist: 30.04.19

Spørsmål om stillingene rettes til HR-medarbeider Martine Fyrileiv (tlf 414 67 383) eller mailadressen over.