Advokatfirmaet Elden er et prosedyreorientert advokatfirma bestående av rundt 70 advokater/-fullmektiger og 22 årsverk av administrative ansatte. I hovedsak tilbyr vi advokattjenester knyttet til straffesaker og tvisteløsning/prosedyre i sivile saker. Innenfor strafferettsfeltet er vi et av landets største advokatfirmaer. Vi har hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Bergen, Sandefjord, Stavanger og Gol, men behandler saker over hele landet.

Advokatfullmektiger søkes

Vi søker nye medarbeidere til Oslo-kontoret, samt til Bergen, Stavanger og Sandefjord.

Vi søker etter engasjerte og selvstendige advokatfullmektiger som trives med utfordringer og prosedyre.

Arbeidsoppgavene vil være allsidige, med hovedvekt på:

  • Klientoppfølging og prosedyre i straffesaker.
  • Utenrettslig og rettslig tvistehåndtering innen de fleste privatrettslige disipliner.
  • Utredningsbistand og klientoppfølging for de øvrige advokatene.

I Oslo søker vi i denne omgangen særskilt etter kandidat med kunnskap og interesse for selskapsrett og kommersielle forhold innenfor hele vårt felt av tvistehåndtering/prosedyre.

Kandidatene må ha solide juridiske kunnskaper. Du må også ha gode sosiale egenskaper med tanke på klientkontakt og meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vår virksomhet er i hovedsak prosedyreorientert, og alle fullmektiger i firmaet blir derfor i større eller mindre grad involvert i prosedyreoppdrag. Blant annet i forsvareroppdrag og enklere tvistesaker på egen hånd, som medforsvarer/rettslig medhjelper i mer komplekse saker, eller ved utredning og saksforberedelse i prinsipielle saker – herunder for Høyesterett.

Vi tilbyr en utfordrende hverdag med faglig spennende oppgaver i et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.

Vennligst oppgi hvilket (evt hvilke) kontorer søknaden gjelder.

Søknad med karakterutskrifter og CV sendes: soknad@elden.no

Søknadsfrist: 31. oktober 2019, tiltredelse: Etter avtale

Praktiske spørsmål stillingene rettes til HR-medarbeider Bente Brinchmann (tlf 21611300) eller e-post.

Faglige spørsmål kan rettes til advokat/assisterende managing partner Thomas Berge via samme telefonnummer.