Anskaffelsesjurister

Arbeidsgiver:
Lånekassen
Søknadsfrist:
2019-06-16
Lånekassen jobber for å gjøre utdanning mulig for alle – uavhengig av kjønn, bosted, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold. Lånekassen ble opprettet for over 70 år siden, og i løpet av disse årene har Lånekassen hatt – og fortsetter å ha – en viktig samfunnsmessig rolle. Årlig tildeler vi mer enn 31 milliarder kroner i stipend og lån, og vi har over én million kunder som enten er i utdanning eller betaler tilbake studielån. Lånekassen har som mål å bli oppfattet som den mest moderne offentlige virksomheten i Norge, og økt grad av digitalisering og bruk av moderne innovativ teknologi er viktige virkemidler for å nå dette målet.

Er du vår nye anskaffelsesjurist?

Vi ser etter deg som vil bidra med å videreutvikle anskaffelsesfunksjonen i Lånekassen. Du har kompetanse på innkjøp/anskaffelser, og gjerne også kompetanse og erfaring fra gjennomføring av offentlige IT-anskaffelser. Du er analytisk, god til å planlegge arbeidsprosesser og evner å gjennomføre dem. Du trives i et arbeidsmiljø med tidvis høyt tempo, og oppnår resultater gjennom samarbeid med andre. Du vil få anledning til å arbeide i prosjekter og ha stor påvirkning på Lånekassens anskaffelser. Du vil være en av tre jurister som jobber med anskaffelsesprosessen fra a til å, og vil ha bred kontaktflate mot andre deler av virksomheten.

Styrings- og økonomienheten, som Lånekassens anskaffelsesfunksjon er en del av, har 18 ansatte og skal tilrettelegge for, koordinere og kvalitetssikre Lånekassens helhetlige styring. Anskaffelsesfunksjonen inngår i et spennende tverrfaglig miljø, der samarbeid både innad i staben og med andre enheter er viktig.

Vi søker etter to anskaffelsesjurister. Den ene stillingen er fast, og den andre er et vikariat på 9-12 måneder. Skriv i søknaden om du bare søker én av stillingene, eller om du vil vurderes for begge.

Arbeidsoppgaver

 • bistå virksomhetens avdelinger med ulike typer anskaffelser, i alle fasene av prosessen
 • utforme og følge opp samarbeidsavtaler med andre offentlige virksomheter
 • bidra til at kontrakter brukes aktivt i oppfølgingen av leverandører
 • bidra til god kontraktsforvaltning
 • bidra til utvikling av anskaffelsesfunksjonen i Lånekassen
 • bidra aktivt til kompetanseutvikling
 • yte generell juridisk rådgivning til hele organisasjonen

Kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap eller cand.jur. Erfaring med innkjøp, kontraktsrett eller liknende kan kompensere for manglende formell utdanning
 • erfaring med regelverket for offentlige anskaffelser
 • erfaring med IT-kontrakter er en fordel
 • erfaring med personvern og databehandleravtaler er en fordel
 • erfaring med standardavtaler er en fordel
 • meget god formulerings- og formidlingsevne på norsk, skriftlig og muntlig
 • god forståelse for offentlig forvaltning og generelt god samfunnsinnsikt

Personlige egenskaper

 • Du er serviceinnstilt og har utpreget evne til relasjonsbygging og samarbeid.
 • Du er selvgående og gjør andre gode med din kompetanse.
 • Du er analytisk anlagt.
 • Du er åpen og tillitvekkende.
 • Du er effektiv, fleksibel og kvalitetsbevisst.
 • Du tenker helhetlig, tar initiativ utover tildelte oppgaver og er utviklingsorientert.
 • Du kan vise til gode resultater.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • varierte og spennende oppgaver på en arbeidsplass i rask utvikling
 • læring og faglig utvikling gjennom tett samarbeid med dyktige medarbeidere i Lånekassen
 • fleksibel arbeidstid og gode arbeidsbetingelser
 • muligheter for trening i arbeidstiden
 • topp moderne kontorlokaler på Helsfyr fra 2020
 • avlønning som rådgiver/seniorrådgiver i ltr. 52-77, for tiden kr 456 900–kr 731 400. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent av lønnen, som gir medlemskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger.  

Legg ved vitnemål og attester elektronisk, og ta med originaler/bekreftede kopier til intervju.  

Lånekassen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, funksjonsevne eller hull i CV-en. Hvis du opplyser om at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, kan opplysningene bli brukt til statistikkformål.  

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadsskjemaet. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontakt