Arbeids- og sosialdepartementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, pensjonspolitikken og velferdspolitikken. Departementet forvalter rundt en tredel av statsbudsjettet. Vi er om lag 200 ansatte fordelt på seks avdelinger og en presse- og kommunikasjonsenhet. Arbeidsmarkedsavdelingen har ansvar for å fremme et velfungerende arbeidsmarked. Vi arbeider med analyser av utviklingen i arbeidsmarkedet og inntektspolitiske spørsmål. Avdelingen har ansvaret for utformingen av arbeidsmarkedspolitikken og virkemidlene for utsatte grupper i arbeidsmarkedet, samt regelverk knyttet til dette.

Arbeidsmarkedsavdelingen søker avdelingsdirektør for juridisk seksjon

Vi søker leder for juridisk seksjon i Arbeidsmarkedsavdelingen, i fast stilling som avdelingsdirektør.

Juridisk seksjon består for tiden av seks kompetente medarbeidere med solid erfaring. Seksjonen har ansvar for et vidt sett av regelverk som dekker ulike områder av arbeidsmarkedet. Blant disse er reglene om dagpenger under arbeidsløshet, regelverket for arbeidsmarkedstiltak og om arbeidsinnvandring, herunder EØS-reglene for fri bevegelighet av personer. Fra 1.1. 2019 har seksjonen også fått utvidet ansvarsområdet til å omfatte bl.a. lov om allmenngjøring av tariffavtaler og regelverket for utsendte arbeidstakere. Seksjonen har i tillegg ansvar for folketrygdlovens regler om stønader til enslig mor eller far, lov om lønnsplikt under permitteringer, lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. og de alminnelige aldersgrensene i arbeidslivet.

Avdelingsdirektøren leder arbeidet i seksjonen og deltar i avdelingens ledergruppe.

Kvalifikasjoner 

 • Du har solid juridisk fagkompetanse med juridisk utdanning på mastergradsnivå
 • Du har gode lederegenskaper, evne til å motivere medarbeidere og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er beslutningsdyktig, analystisk, systematisk og motiveres av å skape gode resultater gjennom andre
 • Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Ledererfaring er en fordel
 • Erfaring fra avdelingens fagområde er en fordel
 • Erfaring fra departementene eller statlig forvaltning er en fordel

Vi tilbyr

 • et kompetent fagmiljø med engasjerte og hyggelig kolleger
 • spennende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom fag og politikk
 • fleksibel arbeidstid (inkl. sommertid)
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • lønnsspenn kr 850 000 - 1 000 000

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon

 • Arbeids- og sosialdepartementet ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og dra nytte av den enkeltes samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet, religion og seksuell orientering.
 • Departementet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Søkere som opplyser om at de har redusert funksjonsevne eller hull i CV'en vil bli innkalt til intervju, dersom de er kvalifiserte for stillingen. Departementet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • For søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en, gjør vi oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad, dersom vedkommende blir ansatt.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøring.
 • Arbeidsspråket er norsk.

Kontakt

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med ekspedisjonssjef Einar Skancke på telefon 957 06 768.