Avdelingsdirektør

Er du jurist med gode lederegenskaper?

Arbeidsgiver:
Justis- og beredskapsdepartementet
Søknadsfrist:
2022-05-30

Det er ledig fast stilling som avdelingsdirektør for Juridisk seksjon i Politiavdelingen.

Politiavdelingen skal trekke opp hovedlinjene for utvikling og styring av politiet på både kort og lang sikt. Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Politidirektoratet, Generaladvokaten og Politiets sikkerhetstjeneste. Lov- og regelverksutvikling, kriminalitetsbekjempelse, nasjonal sikkerhet og internasjonalt arbeid inngår i avdelingens ansvarsområde. 

Mange av oppgavene løses i faste eller midlertidige arbeidsgrupper, og vi legger vekt på tverrfaglighet i oppgaveløsingen.

Om stillingen

Juridisk seksjon har ansvar for juridiske spørsmål og regelverksutvikling innen avdelingens ansvarsområde. Sentrale lover er politiloven, politiregisterloven, våpenloven og passloven. Seksjonen skal videre sørge for at norske interesser ivaretas innenfor Schengen-samarbeidet og for bilaterale politisamarbeidsforhandlinger. 

Juridisk seksjon skal fremover konsentrere arbeidet om strategisk utvikling på lov- og regelverksområdet. Politiet styres i stor grad gjennom lover og regler, og vår nye leder vil ha et særlig ansvar for å se juridisk styring i sammenheng med departementets øvrige styringsverktøy. Det innebærer å integrere juridisk styring som en naturlig del av departementets helhetlige etatsstyring.

Dreiningen i seksjonens arbeid innebærer å legge til rette for overføring av bl.a. forskriftsoppgaver til underliggende etater og å videreutvikle seksjonen slik at den kan konsentrere arbeidet om lov- og regelverksutvikling.

Du vil få personalansvar for om lag ti medarbeidere med høy kompetanse hvor flere har lang erfaring fra departementet. Du vil være del av ledergruppen i Politiavdelingen og rapportere til ekspedisjonssjefen.

Vi søker deg som har

  • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap 
  • gode lederegenskaper
  • god forståelse for politiske og administrative beslutningsprosesser

Det er ønskelig at du har erfaring fra lov- og regelverksutvikling og kjennskap til politiet eller påtalemyndigheten.

Som leder er det viktig at du

  • er god på å motivere, skape tillit og fremme utvikling i avdelingen
  • er god på å kommunisere, både skriftlig og muntlig
  • har høy faglig og personlig integritet med et ønske om å utvikle deg som leder

Det vil bli lagt vekt på sterke akademiske resultater, gode lederegenskaper og på relevant erfaring.

Vi tilbyr

  • spennende og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
  • gode forsikrings- og pensjonsordninger, med medlemskap i Statens pensjonskasse
  • egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
  • hyggelig kantine

Les mer om å jobbe i JD her.

Lønn: 950 000 - 1 100 000

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Klarering: Stillingen krever norsk statsborgerskap og sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG/NATO SECRET

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk her" på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt kst. ekspedisjonssjef Steffen Evju, telefon 22 24 55 37.