Avdelingsleder - arbeidsgiverforhold

Arbeidsgiver:
Forsvarsbygg
Søknadsfrist:
2021-04-19

Forsvarsbygg er i en spennende fase med fokus på digitalisering og effektivisering for å møte morgendagens utfordringer. Forsvarsbygg sitt oppdrag er å understøtte Forsvaret og bidra til å bygge forsvarsevne hver dag. For at vi skal lykkes med vårt oppdrag er vi avhengig av dyktige ledere og medarbeidere med riktig kompetanse og evne til å løse oppgavene. En forutsetning for å tiltrekke kompetente ressurser er å være en profesjonell og proaktiv arbeidsgiver som utvikler og ivaretar ansatte. HR er en viktig strategisk partner inn i dette arbeidet, og vi søker nå etter en dyktig avdelingsleder til å lede avdeling for arbeidsgiverforhold som skal ha ansvaret for tjenester og leveranser innenfor belønning, partssamarbeid, arbeidsrett, HMS og omstilling.

Vi ser etter en avdelingsleder som har kapasitet til å sette seg inn i komplekse problemstillinger og søke etter gode løsninger på utfordringer i organisasjonen. Du må være god til å bygge relasjoner og tillit i organisasjonen, i tillegg til å ha gjennomføringsevne. Det er stor etterspørsel etter HR-faglige råd og tjenester fra avdelingen og du vil få muligheten til å samarbeide i et bredt fagmiljø. Som avdelingsleder vil du ha personalansvar for 5 kompetente medarbeidere som er opptatt av å levere gode tjenester i organisasjonen. Avdelingen har et utstrakt samarbeid med øvrige avdelinger i Forsvarsbygg og er et viktig kontaktknutepunkt for ledere og medarbeidere.  

HR i Forsvarsbygg er organisert med fire avdelinger: avdeling rekruttering, avdeling kompetanse, avdeling arbeidsgiverforhold og avdeling HR ansattsenter. HR-seksjonen har totalt 32 medarbeidere som er lokalisert både i Oslo og i Harstad.  Avdelingsleder for arbeidsgiverforhold vil være en del av ledergruppen til HR-sjef. Arbeidssted er lokasjon Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

 • Faglig utvikling og kontinuerlig forbedring av avdelingens ansvarsområde innenfor belønning, partssamarbeid, arbeidsrett, HMS og omstilling
 • Sikre leveranser ihht. virksomhetens mål og strategi
 • Ivaretakelse og utvikling av arbeidsgiverrollen
 • Samhandling med de tillitsvalgte
 • Bidra til god koordinering opp mot andre avdelinger og enheter i organisasjonen
 • Lederstøtte og rådgivning innenfor avdelingens ansvarsområder
 • Planlegge og gjennomføre kurs og samlinger

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/ master i rettsvitenskap
 • Erfaring innenfor arbeidsrett, gjerne knyttet til statsansattloven
 • Erfaring innenfor kollektive avtaler, gjerne fra offentlig sektor
 • Erfaring med omstillingsprosesser, gjerne fra offentlig sektor
 • Det er ønskelig med relevant ledererfaring
 • Stillingen krever at den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres til nivå Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse   

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Du er strukturert, effektiv og selvgående
 • Du er samvittighetsfull og har god gjennomføringsevne
 • Du er analytisk og med evne til å tenke helhetlig

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsleder (kode 1407) fra ltr.78 (768 500 kr) til ltr.83 (887 000 kr).  Endelig lønnsinnplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglig utvikling og spennende arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Meningsfylt samfunnsoppdrag
 • Forsvarsbygg har et aktivt bedriftsidrettslag

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om stillingen, kontakt

 • Marius Thomassen
  HR leder
  Telefon: 412 64 522