Borgarting lagmannsrett har ledig fast stilling som juridisk utreder

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-11-23

Vår utredningsenhet ble etablert i januar 2019 og har i dag 12 ansatte i tillegg til utredningsleder. Utredningsenheten skal være en sterk, effektiv og dynamisk fagenhet med godt arbeidsmiljø. Vi har nå ledig fast stilling som utreder. Ved eventuell ansettelse av intern søker vil det bli ledig vikariat.

Arbeids- og ansvarsområder:

Utrederne arbeider hovedsakelig med skriftlig forberedelse og utredning av anker over kjennelser og beslutninger og ankeprøvingssaker for lagmannsrettens dommere. Både prosessuelle og materielle spørsmål innenfor en rekke rettsområder både i sivile saker og straffesaker blir forberedt og utredet. Arbeidet gir god innsikt i prosessretten og en rekke juridiske fagområder, i tillegg til  behandlingsmåten i domstolen. Arbeidsoppgavene vil kunne endres i tråd med domstolens behov.

Vi søker en personer som:

 • Har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • Har svært gode juridiske kvalifikasjoner og gode eksamensresultater
 • Har meget god skriftlig framstillingsevne
 • Kan arbeide selvstendig og målrettet
 • Har en effektiv og strukturert arbeidsform
 • Har gode samarbeidsevner og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø

Borgarting lagmannsrett kan tilby:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver innenfor et bredt saksfelt
 • Selvstendige og utfordrende faglige og administrative arbeidsoppgaver i samarbeid med utredningsleder og de øvrige utrederne, avdelingslagmannen og lagdommerne
 • Mulighet for faglig fordypning
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Praksis som utreder i mer enn to år er godkjent som praksis ved søknad om advokatbevilling. Stillingen som utreder avlønnes som rådgiver i stillingskode 1434 eller seniorrådgiver i stillingskode 1364, lønnsspenn 540 000 – 650 000 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 prosent innskudd til pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, også når det gjelder kjønn og kulturell bakgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til utredningsleder Kjetil Jahre Daae, eller lagmann Torkjel Nesheim på telefon 21 55 80 00.

Søknad vedlagt aktuelle attester og vitnemål sendes elektronisk via jobbnorge.no. Oppgi om både fast stilling og eventuelt vikariat er av interesse.

Søknadsfrist: 23. november 2020.