Borgarting lagmannsrett har ledig fast stilling som leder av juridisk utredningsenhet

Arbeidsgiver:
Borgarting lagmannsrett
Søknadsfrist:
2020-08-09

Borgarting lagmannsrett er landets største ankedomstol med 67 dommerembeter, 13 juridiske utrederstillinger og 38 saksbehandlerstillinger og administrative stillinger. Lagmannsretten ledes av en førstelagmann, og er for tiden inndelt i tre dømmende avdelinger. I tillegg har lagmannsretten en fjerde avdeling, som utgjør ankeutvalgene – ett for sivile saker og ett for straffesaker. Juridisk utredningsenhet er organisert under denne avdelingen. Lagmannsretten har også en administrasjonsavdeling. Lagdømmet består av tre lagsogn. Domstolen holder til i Oslo sentrum.

Vår utredningsenhet ble etablert i januar 2019 og har i dag 12 ansatte i tillegg til utredningsleder. Utredningsenheten skal være en sterk, effektiv og dynamisk fagenhet med godt arbeidsmiljø.

Vi søker etter en resultatorientert utredningsleder som holder høy faglig standard, og som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Borgarting lagmannsrett vil i kraft av sin størrelse og posisjon ha en ledende rolle i arbeidet med å utvikle norske domstoler for å møte brukernes og samfunnets krav og forventninger til tidsmessige og effektive domstoler. Vi ønsker en utviklings- og fremtidsrettet utredningsleder som kan bidra aktivt til en positiv utvikling for domstolen.

Borgarting lagmannsrett kan tilby:

 • Selvstendige og utfordrende lederoppgaver
 • Administrative oppgaver og faglige oppgaver innenfor et bredt saksfelt  
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et sterkt fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Arbeids- og ansvarsområder:

Utrederne arbeider hovedsakelig med skriftlig forberedelse og utredning av anker over kjennelser og beslutninger i sivile saker og ankeprøving i straffesaker for lagmannsrettens dommere. Både prosessuelle og materielle spørsmål innenfor en rekke rettsområder blir forberedt og utredet. Arbeidet gir god innsikt i prosessretten og en rekke juridiske fagområder, i tillegg til behandlingsmåten i domstolen. Utredningslederen har fagansvar og personalansvar for enheten, samt ansvar for daglig drift og utviklingsarbeid med sikte på effektiv saksavvikling, høy faglig kvalitet og godt samarbeid med dommerne og de øvrige avdelingene i lagmannsretten. Utredningslederen rapporterer til avdelingens lagmann. Oppgaver og ansvarsområder vil kunne endre seg i tråd med virksomhetens behov.

Vi søker en utredningsleder som:

 • Har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • Har meget gode juridiske kvalifikasjoner og faglig relevant erfaring
 • Har gode lederegenskaper og er utviklingsorientert
 • Har gode samarbeidsevner og evne til å videreutvikle et godt arbeidsmiljø og fagmiljø i utredningsenheten
 • Er tydelig, målrettet og har god gjennomføringsevne

Stillingen lønnes som utredningsleder i stillingskode 1114, lønnsspenn 850 000 - 1 000 000 kr pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Ved særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent innskudd til pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen, herunder når det gjelder kjønn og kulturell bakgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til lagmann Torkjel Nesheim på telefon 21 55 82 00.

Søknad vedlagt aktuelle attester og vitnemål sendes elektronisk via knappen "Søk her".

Søknadsfrist: 9. august (forlenget søknadsfrist).