Er du vår nye Senior Compliance Officer?

Arbeidsgiver:
DNB
Søknadsfrist:
2020-08-10

Compliancefunksjonen er en del av konsernets andrelinjeforsvar, og har en sentral rolle i arbeidet med å sikre etterlevelse av både eksterne og interne krav i banken. Dette gjør vi gjennom å identifisere, vurdere, overvåke, kontrollere, rapportere og gi råd angående etterlevelsesrisiko – og ved å være pådrivere for en god etterlevelseskultur.

Compliancefunksjonen for Tech Payments & Group Functions (TP&GF) ligger i divisjonen Banking i Group Compliance. Vi ser etter en erfaren, operativ og engasjert Senior Compliance Officer. Vi søker deg som har et ønske om å bidra til å videreutvikle compliancefunksjonen, slik at vi kan være relevante og gode rådgivere for førstelinjen.
 
Vi søker deg som har god kunnskap om risikostyring og regulatoriske krav i kombinasjon med en interesse for teknologi og informasjonssikkerhet. Stillingen krever høy grad av faglig og personlig integritet, god forretningsforståelse og god formidlingsevne.

Vår oppgave er enkelt forklart å sette oss inn i komplekse problemstillinger og avdekke regulatorisk risiko, for så å videreformidle dette på en enkel og effektiv måte gjennom ulike kanaler. Derfor er det viktig at du trives med å gjøre dypdykk i komplekse saker, og at du samtidig kan løfte blikket og utforme et klart og tydelig budskap – både skriftlig og muntlig. Vi tror det er en fordel om du har en juristutdannelse i bunn, men er åpen for å vurdere søkere med annen bakgrunn. Det viktigste er at du er klar for oppgaver og ansvar som krever at du kan stå i utfordrende situasjoner og være trygg på din faglige tyngde.

Arbeidsoppgaver

Som Senior Compliance Officer vil du først og fremst være ansvarlig for å;

 • bidra til å sikre etterlevelse av eksternt og internt regelverk
 • vurdere ulike problemstillinger, samt kommunisere og forankre resultatet på en forståelig måte
 • gi råd til forretningen om etterlevelsesrisiko
 • bidra til å bygge en god etterlevelseskultur i konsernet
 • gjennom proaktiv rådgiving og kontroll bidra til å sikre etterlevelse av eksternt og internt regelverk
 • bidra til å utarbeide og initiere aktiviteter knyttet til strategiske problemstillinger
 • delta i arbeid med risikovurdering og årsplan
 • planlegge og gjennomføre compliance-aktiviteter
 • bidra ved periodisk rapportering
 • delta i eller lede prosjekter i divisjonen og Group Compliance

Utdannelse og kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen jus, økonomi, revisjon, samfunnssikkerhet eller risikostyring
 • Erfaring fra systematisk oppfølging av risiko – og gjerne fra store organisasjoner
 • Erfaring fra å jobbe med sentrale lovverk og regulering av bank- og/eller IT virksomheten
 • Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper

Om deg

 • Du arbeider analytisk og systematisk
 • Du er initiativrik og har sterk gjennomføringsevne
 • Du har gode formidlingsevner både muntlig og skriftlig
 • Du kan arbeide selvstendig og ta ansvar, men også levere som del av et team
 • Du har høy integritet
 • Du er tillitsskapende
 • Du har evnen til å engasjere og skape entusiasme

Søknadsfristen for stillingen er 10.08.2020.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Aud-Helen Rasmussen på 911 36 371.