Deltidsjobb – praksisarbeid for jusstudenter

Arbeidsgiver:
Lovdata
Søknadsfrist:
2019-09-20
Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Stiftelsen kan også bidra til forskning og utvikling innenfor stiftelsens formål.

Ønsker du studierelevant praksis i et sterkt fagmiljø for digital rettsinformasjon? Hos Lovdata vil du få mulighet til å bruke tilegnet teori om rettskilder gjennom å tilrettelegge kildene for digital publisering. I en praksisplass hos Lovdata vil du jobbe med digital tilrettelegging og formidling av rettskilder. Arbeidet består bl.a. i koding og kontroll av elektroniske dokumenter til rettskildene hos Lovdata. Gjennom arbeidet vil du utvikle praktisk kunnskap om forholdet mellom jus og informasjonsteknologi.

Vi søker primært etter studenter ved masterutdanningen i rettsvitenskap. Arbeidet forutsetter gode norskkunnskaper og nøyaktighet. Vi ønsker studenter med interesse for digitalisering og jus. Det vil bli gitt opplæring i interne programmer. Arbeidssted er våre lokaler i Oslo sentrum. Fleksibel arbeidstid på dagtid i ukedagene. Vi vil ansette studenter i 20% stilling. Lønn etter avtale. Stillingenes varighet er tidsbegrenset til normert studieløp, og vi oppfordrer særlig studenter tidlig i studiet til å søke.

Formålet med praksisplassene er å gi studentene mulighet til å bruke tilegnet teori i praksis og få innsikt i hvordan rettskildene er bygd opp. For Lovdata er det viktig å følge med på utviklingen i utdanningen av nye jurister for å kunne møte behovene i fremtiden.

Ønsker du nærmere informasjon kontakt

  • Merete Toffa eller Gudrun Amble på telefon 23118300, eller send
  • e-post til [email protected].

Bruk samme adresse for innsending av søknad med CV og vitnemål, også fra videregående skole. Oppgi i søknaden hvor langt i studiene du har kommet.

Søknadsfrist fredag 20. september 2019.