Direktør Barneverns- og helsenemnda

Arbeidsgiver:
Barne- og familiedepartementet
Søknadsfrist:
2023-11-02

Barneverns- og helsenemnda er et uavhengig og upartisk avgjørelsesorgan som fatter vedtak i tvangssaker etter barnevernsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven. Direktøren er øverste leder for 12 nemnder fordelt over hele landet og for administrasjonen av disse. Direktøren skal legge til rette for at nemndene sikrer høy rettssikkerhet og likeverdig saksbehandling. Vi søker en faglig sterk og samarbeidsorientert direktør med engasjement for barns beste, samfunnsoppdraget og for å utvikle organisasjonen.

Vi søker en ny direktør som har

  • juridisk embetseksamen/cand. jur eller master i rettsvitenskap
  • erfaring fra domstolarbeid eller domstollignende arbeid, prosedyreerfaring eller annen relevant erfaring fra offentlig forvaltning
  • relevant ledererfaring, gode samarbeidsegenskaper og evne til å utvikle og motivere kompetente medarbeidere
  • bred samfunnsinteresse og god rolleforståelse
  • interesse for virksomhetens kjerneprosesser og evne til å effektivt styre og videreutvikle virksomheten
  • stor arbeidskapasitet og evne til å trives med både strategiske og operative oppgaver
  • evne til å kommunisere på en tillitsvekkende og troverdig måte, både internt og eksternt

Direktøren ansettes i fast stilling. Lønn etter avtale.

Offentlig søkerliste og kontakt

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, telefon 911 08 263 eller e-post [email protected] som bistår i rekrutteringen. For ytterligere informasjon kan ekspedisjonssjef Erik Bolstad Pettersen i Barne- og familiedepartementet kontaktes på telefon 995 72 253.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil du bli kontaktet før offentliggjøring.

Barneverns- og helsenemnda som arbeidsgiver

Barneverns- og helsenemnda ønsker som arbeidsgiver å speile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordrer vi alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn, til å søke jobb i Barneverns- og helsenemnda. Vi sørger for å legge til rette på arbeidsplassen dersom det er behov for det. 

Det er samlet ca. 140 ansatte i virksomheten, de fleste i de 12 nemdene. Sentralenheten har kontorsted i Oslo sentrum.

Mer informasjon finner du på www.bvhn.no.

Spørsmål om stillingen