Norge har 101 domstoler med 1900 ansatte. Domstolene er samfunnets viktigste konfliktløser og er avhengig av tillit. Domstoladministrasjonen (DA) skal medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker. DA har både en styrings- og støttefunksjon, en rettspolitisk og en utviklingsrolle overfor domstolene. Det legges betydelige ressurser i digital satsning. DA styrer etter vedtatt strategisk plan, Domstolene 2025. DA er organisert i fem avdelinger med til sammen 90 medarbeidere. De fem avdelingsdirektørene inngår i direktørens toppledergruppe. DA har lokaler sentralt i Trondheim. DA er IA-bedrift og legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Generell informasjon om DA finner du på www.domstol.no.

Direktør

Direktøren har det daglige ansvaret for å lede og videreutvikle virksomheten. Stillingen byr på krevende oppgaver innen ledelse, styring og tillitsbygging. Det er en viktig oppgave å bidra til økt ressurstilgang og utvikle gode relasjoner. Direktøren har bred kontaktflate, herunder internt i DA, ut mot domstoler, departement, politikere og øvrige samarbeidspartnere og interessenter. Det må påregnes mye reising.

Direktøren rapporterer til DAs styre. Stillingen besettes på åremål for seks år med mulighet til forlengelse en periode.

Direktøren må kunne sikkerhetsklareres.

Om deg

Vi søker en trygg og engasjert leder som motiveres av vårt samfunnsoppdrag.

Du må være synlig og samlende, ha bred samfunnsforståelse, relevant ledererfaring, overordnet blikk og interesse for utviklingsarbeid.
Vi forutsetter at du har god gjennomføringsevne og utstrakt evne til samhandling og dialog.

Du må kunne samarbeide godt i et tverrfaglig miljø og være en engasjert pådriver og kulturskaper. Du vil få en hektisk og spennende hverdag med arbeidsoppgaver i et stort spenn, og må derfor ha stor arbeidskapasitet.

Kunnskap om og erfaring fra virksomheten i domstolene er ønskelig. Du må ha relevant høyere utdanning og ledererfaring.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende lederjobb med en unik mulighet til å bidra til modernisering i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Hos oss får du interessante og utfordrende oppgaver i et bredt faglig og godt sosialt miljø. Du får mulighet til å utvikle deg som leder og være med å videreutvikle DA og domstolene som virksomhet og samfunnsaktør.

Stillingen avlønnes innenfor statens lederlønnssystem. Fra lønna trekkes 2% til Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til:

  • Leder i DAs styre, Bård Tønder, mobil nr. 469 48 001
  • Nestleder i DAs styre, Magni Elsheim, mobil nr. 988 28 764

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Du henvises til Offentleglova § 25, annet ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.