Direktør Forbruker Europa

Arbeidsgiver:
Forbrukertilsynet
Søknadsfrist:
2021-10-25

Forbrukertilsynet søker en jurist til fast stilling som leder av Forbruker Europa.

Forbruker Europa er fra 1. januar 2021 organisert som en del av Forbrukertilsynet i Porsgrunn. I Forbruker Europa er det i dag ansatt fem jurister som arbeider etter et arbeidsprogram fastsatt av EU-kommisjonen. Direktøren for Forbruker Europa er for tiden underlagt avdelingsdirektør i tilsynsavdelingen.

Forbruker Europa er en del av European Consumer Centres Network (ECC-Net), og har ansvaret for arbeidet med grensekryssende saker innen EØS-området. Forbruker Europa er pr. i dag kontaktpunkt for ODR-online-klageportalen og for saker om diskriminering av forbrukere etter tjenestedirektivet. Se mer på www.forbrukereuropa.no. Forbruker Europa er organisert som et prosjekt og leveransene er i det vesentlige prosjektbasert.

Arbeidsoppgaver

Stillingen omfatter ledelse av Forbruker Europa i Norge i samsvar med oppgaver fastlagt i «Grant Agreement» for 2022 og 23 samt statutter for nettverket ECC-Net. Arbeidet innebærer utstrakt kontakt med de øvrige landene i nettverket ECC-Net og EU-kommisjonen. Forbrukertilsynet rapporterer årlig til EU.

Stillingen innebærer:

 • Fagansvar for Forbruker Europas leveranser, herunder saksbehandling og forbrukerkontakt
 • Personalansvar
 • Å være oppdatert på relevant regelverk fra EU
 • Prioriteringer og virksomhetsplanlegging
 • Rapportering til EU
 • Mediekontakt, foredrag og annet kommunikasjonsarbeid
 • Nettverkskontakt, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og norsk

Vi ser etter deg som har/er

 • Gode lederegenskaper
 • Evne til å representere Forbruker Europa nasjonalt og internasjonalt på en profesjonell måte
 • Strukturert, kreativ og løsningsorientert
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Evne til å videreutvikle et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Engasjement og interesse for forbrukerspørsmål
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid, offentlig forvaltning og kunnskap om EU-rett og forbrukerrett vil være en fordel
 • Personlig egnet

Vi kan tilby

Vi tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver hos en arbeidsgiver som har stor tillit i befolkningen. Stillingen er fast. Lønn fra kr 750 000 til kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring, følger stillingene. Det blir trukket 2 % av bruttolønn til lovfestet innskudd. Vi har fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Slik søker du

Send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk på jobbnorge.no. Alle vedlegg må skannes og legges ved elektronisk.

Forbrukertilsynet ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. Forbrukertilsynet jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av alle nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller fravær fra arbeid eller utdanning. Vi gjør oppmerksom på at opplysningene kan bli brukt til registreringsformål.

Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT.

Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Se offentleglova § 25, andre ledd, når det gjelder mulighetene for å bli unntatt fra søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

 • avdelingsdirektør Bente Øverli på telefon 99 52 10 48 eller
 • Direktør for Forbruker Europa Ragnar Wiik på telefon 92 82 07 54.