DNB-advokatene er DNBs interne advokatkontor. Vi er over 50 advokater og har som mål å være Norges beste interne advokatmiljø og det ledende miljøet innen våre kjerneområder. Vi sitter tett på konsernet, og det er ingen andre steder i Norge der du kan opparbeide deg like god juridisk og forretningsmessig kompetanse innen bank og finans som hos oss.

DNB søker fem nye advokater

Vi skal nå ansette innen:

Konkurs og restrukturering (én fast stilling)

Vi søker deg som har erfaring fra konkurs og restrukturering, herunder insolvensrett og selskapsrett. Du vil være en viktig juridisk og strategisk rådgiver for de miljøene i banken som jobber med tapsutsatte engasjementer. Stillingen passer for deg som er vant til å jobbe effektivt og løsningsorientert, og som har erfaring fra arbeid med konkursboer – helst fra bostyrerarbeid.

Teknologi og personvern (to faste stillinger)

Vi søker deg som har erfaring med teknologikontrakter, personvern og informasjonssikkerhet, betalingsformidlingsrett og tilgrensende finansregulatorisk lovgivning. Du vil være en viktig juridisk og strategisk rådgiver i DNBs digitale endringsreise og skal blant annet jobbe med produktutvikling, forhandlinger, prosesser som skal sikre etterlevelse av regler og løpende rådgivning. Stillingene passer for deg som lar deg inspirere av mulighetene som ligger i nye teknologiske løsninger.

Konkurranserett (én fast stilling)

Vi søker deg som har erfaring med konkurranserettslig arbeid fra et forretningsmessig perspektiv. Du vil være en viktig ressursperson og sparringspartner i konkurranserettslige spørsmål, blant annet i forbindelse med M&A-prosesser, venture capital-investeringer og andre samarbeidsprosjekter. Videre vil du ha en sentral rolle i DNBs compliance-arbeid og i kontakten med norske og utenlandske konkurransemyndigheter. Du kommer også til å jobbe med arbeidsoppgaver utover den rene konkurranseretten.

Tvisteløsning (ett toårig vikariat)

Vi søker deg som har prosedyreerfaring som advokat eller dommer / dommerfullmektig. Du vil håndtere tvister innenfor et bredt spekter av rettsområder og prosedere saker for de delene av DNB-konsernet som driver virksomhet innen bank, verdipapir og kapitalforvaltning. Stillingen passer for deg som ønsker å bidra til at rettstvister håndteres profesjonelt og at hensynet til DNB og kundene balanseres på en god måte.

Vi ser etter deg som

 • har relevant erfaring og gode faglige kvalifikasjoner
 • har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • er nysgjerrig, modig og ansvarlig, slik at du opptrer i samsvar med DNBs verdier
 • er hjelpsom og kan veilede og bistå de ulike oppdragsgiverne i banken på en praktisk måte
 • har god forretningsforståelse og evne til å bygge gode relasjoner
 • er en lagspiller, forstår verdien av å jobbe på tvers mellom enheter og deler kunnskap aktivt
 • er fleksibel og positivt innstilt til endringer

Vi ber deg presisere i søknaden hvilke(n) av stillingen(e) du søker på.

Vil du vite mer om stillingene og hvordan det er å jobbe hos DNB-advokatene? Ta kontakt med

 • Seksjonsleder og advokat Inez Thorsvik +47 95146344 (konkurs og restrukturering)
 • Seksjonsleder og advokat Kjetil T. Holmen +47 92492425 (teknologi og personvern samt konkurranserett)
 • Seksjonsleder og advokat Eirik Solem +47 90171691 (tvisteløsning)
 • Juridisk direktør Audun Moen +47 92881394 (alle stillingene)

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. 

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss. 

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av HireRight. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.