Vil du bli dommer ved Sis-ja Nuortá - Finnmárkku diggegoddi/Indre og Østre Finnmark tingrett ?

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2021-06-16

Ved tingretten er det ledig tre embeter som tingrettsdommer. To av embetene vil ha kontorsted ved rettsstedet i Vadsø og ett embete ved rettsstedet i Tana. Det må påregnes å gjøre tjeneste på begge rettsstedene i rettskretsen. Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

Tingretten er lokalisert på rettsstedene Tana og Vadsø. Det er per i dag 7 dømmende årsverk og en samlet bemanning på 15,9 årsverk. Tingretten har et særlig ansvar for å ivareta den samiske dimensjonen innen rettsvesenet.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest.

På grunn av tingrettens ansvar for å ivareta den samiske dimensjonen innen rettsvesenet, vil kunnskap om samisk språk og kultur, samt kjennskap til samerett bli vektlagt.

Ved rettsstedet Tana gjennomføres det jevnlig rettsmøter på samisk. Til embete ved dette rettsstedet vil det derfor legges betydelig vekt på om søkere behersker nordsamisk skriftlig og muntlig.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25 annet ledd og til generell informasjon til søkerne om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlisten.

Vi tilbyr

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 205 000,-.
Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.

Ytterligere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

  • Sis-ja Nuortá–Finnmárkku diggegoddi/Indre og Østre Finnmark tingrett v/sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors, tlf. 78 92 64 00
  • Innstillingsrådet for dommere v/sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
  • Domstoladministrasjonen v/avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00

Mer informasjon om domstolene finner du på www.domstol.no.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker har bedt om konfidensiell behandling, jf. offentleglova § 25.

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Opplysningene vil kun bli brukt i rekrutteringssammenheng. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i ett vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsannonsen.

Søknadsfrist 16. juni 2021