Dommerfullmektig – Glåmdal tingrett

Arbeidsgiver:
Glåmdal tingrett
Søknadsfrist:
2019-06-12
Glåmdal tingrett er en fullfaglig domstol for 5 kommuner sør i Hedmark. Tingretten er samlokalisert med Glåmdal jordskifterett i tinghuset på Kongsvinger. Domstolen har sorenskriver, to tingrettsdommere, to dommerfullmektiger og seks saksbehandlere.

Ved Glåmdal tingrett blir det ledig stilling som dommerfullmektig fra 1. oktober 2019.  

I stillingen som dommerfullmektig tilbys du allsidige og utfordrende oppgaver med stor variasjon i sakstyper og gode muligheter for faglig og personlig utvikling. 

Det kreves juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Vi etterspør kandidater med gode faglige kvalifikasjoner og relevant yrkeserfaring. Domstolen legger betydelig vekt på høy kvalitet og effektivitet. Du må kunne arbeide selvstendig og ta vanskelige beslutninger under tidspress. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er nødvendig. At du er fleksibel, initiativrik og engasjert med gode samarbeidsevner er viktige kvalifikasjoner.
 
Stillingen er tidsavgrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år. Ansettelsesvilkår og lønn på gjeldende vilkår etter Hovedtariffavtalen i staten og dommerfullmektigavtalen.

Krav om norsk statsborgerskap. Politiattest vil bli innhentet for aktuelle kandidater. 

Det er et mål at medarbeiderne i domstolen skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder alder, kjønn og kulturelt mangfold.

Spørsmål om stillingen kan rettes til sorenskriver Vegard Sunde, telefon 62 70 11 50.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via www.jobbnorge.no 

Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg.  

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det vises til offentleglova § 25 annet ledd om mulighet for å bli unntatt fra søkerlisten. 

Ved å søke på stillingen samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Opplysningene vil kun bli brukt i rekrutteringssammenheng.

Søknadsfrist 12. juni 2019.