Dommerfullmektig - Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-08-17

Ved de tre tingrettene på Helgeland er det ledig stilling som dommerfullmektig. Kontorsted vil være Alstahaug tingrett i Sandnessjøen.

Snarlig tiltredelse.

Som dommerfullmektig tilbys du allsidige og krevende oppgaver, i et uformelt og trivelig arbeidsmiljø, med god mulighet for faglig og personlig utvikling i dommerfullmektigperioden. Våre dommerfullmektiger får raskt full saksportefølje og behandler i hovedsak alle sakstyper.

Domstolene etterspør kandidater med gode faglige kvalifikasjoner, erfaring fra praktisk juridisk arbeid, med initiativ og driv, samt evne til å arbeide under tidspress.

Det må påregnes en del reising i mellom de tre tingrettene på Helgeland. Bil må disponeres. Tingrettene Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett samarbeider tett og ledes av felles sorenskriver. Samarbeidet innebærer at dommerne og saksbehandlerne i de tre domstolene inngår i et samlet fagmiljø med muligheter for felles utvikling av kompetanse. På bakgrunn av dette, må det påregnes arbeid ved de andre tingrettene. Dommerfullmektigene blir også ansatt i alle tre tingrettene.

Politiattest vil bli innhentet.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende dommerfullmektigavtale og administrative bestemmelser for dommerfullmektiger.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til sorenskriver Rolf Selfors på telefon 75 43 17 40, eller administrativ leder Heine Larsen Nersund på telefon 75 43 17 86.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via knappen "Søk her" på denne siden. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.