Dommerfullmektig - Brønnøy tingrett, Alstahaug tingrett og Rana tingrett

Arbeidsgiver:
Tingrettene på Helgeland
Søknadsfrist:
2019-12-22
Brønnøy tingrett er en fullfaglig domstol for kommunene Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad. Det er rundt 14 000 innbyggere i rettskretsen. Domstolen holder til i Brønnøysund.

Ved de tre tingrettene på Helgeland blir det ledig stilling som dommerfullmektig. Kontorsted vil være Brønnøy tingrett i Brønnøysund.

Snarlig tiltredelse, helst innen april 2020.

Som dommerfullmektig tilbys du allsidige og krevende oppgaver, i et uformelt og trivelig arbeidsmiljø, med god mulighet for faglig og personlig utvikling i dommerfullmektigperioden. Våre dommerfullmektiger får raskt full saksportefølje og behandler i hovedsak alle sakstyper.

Domstolene etterspør kandidater med gode faglige kvalifikasjoner, erfaring fra praktisk juridisk arbeid, med initiativ og driv, samt evne til å arbeide under tidspress.

Det må påregnes en del reising i mellom de tre tingrettene på Helgeland. Bil må disponeres. Tingrettene Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett samarbeider tett og ledes av felles sorenskriver. Samarbeidet innebærer at dommerne og saksbehandlerne i de tre domstolene inngår i et samlet fagmiljø med muligheter for felles utvikling av kompetanse. På bakgrunn av dette, må det påregnes arbeid ved de andre tingrettene. Dommerfullmektigene blir også ansatt i alle tre tingrettene.

Politiattest vil bli innhentet.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende dommerfullmektigavtale og administrative bestemmelser for dommerfullmektiger.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til

  • sorenskriver Rolf Selfors på telefon 75431740, eller
  • administrativ leder Heine Larsen Nersund på telefon 75431780.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge.no "Søk her" på denne siden. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søk stillingen via jobbnorge.no

Om oss

Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett er tre tingretter på Helgeland som samarbeider tett, og ledes av felles sorenskriver.

Vi befinner oss i en region med vakker natur, som byr på mange turopplevelser.

Brønnøy tingrett er en fullfaglig domstol for kommunene Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad. Det er rundt 14 000 innbyggere i rettskretsen. Domstolen holder til i Brønnøysund. Domstolen har fem saksbehandlere, én tingrettsdommer og én dommerfullmektig.

Rana tingrett er en fullfaglig domstol for kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy. Det er rundt 36 000 innbyggere i rettskretsen. Rana tingrett holder til i Mo i Rana. Domstolen har seks saksbehandlere, to tingrettsdommere og to dommerfullmektiger.

Alstahaug tingrett er en fullfaglig domstol for kommunene Alstahaug, Vefsn, Herøy, Dønna, Leirfjord, Grane og Hattfjelldal. Det er rundt 30 000 innbyggere i rettskretsen. Domstolen holder til i Sandnessjøen. I tillegg har domstolen rettslokaler i Mosjøen. Ellers har domstolen fem saksbehandlere, én tingrettsdommer og to dommerfullmektiger.