Det er ledig 1-2 stillinger som dommerfullmektig ved Drammen tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-09-17

Stillingen som dommerfullmektig byr på faglige utfordringer, variasjon i sakstyper samt et godt internt samarbeid. Dommerfullmektiger i Drammen tingrett kan påregne en travel hverdag med spennende oppgaver. Alle dommerfullmektiger får raskt full saksporteføle, og de behandler i hovedsak de samme typer saker som embetsdommerne. Dommerfullmektigene i Drammen tingrett gjennomgår et opplæringsprogram de to første ukene, og blir deretter fulgt opp av to faddere.

Vi legger vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukerne av domstolens tjenester.

Lønn i henhold til gjeldende dommerfullmektigavtale. Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse.

Aktuelle søkere vil bli bedt om å legge frem attest fra strafferegisteret.

Tiltredelse for stillingen vil bli etter nærmere avtale.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

  • sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre tlf. 32211636,
  • nestleder Anne Krisitin Vike tlf. 32211608 eller
  • administrasjonssjef Anne Fossan tlf. 32211604