To dommerfullmektiger

Arbeidsgiver:
Fredrikstad tingrett logo
Søknadsfrist:
2019-12-23
Fredrikstad tingrett og Halden tingrett har henholdsvis 16 og 11 ansatte. Tingrettene har felles ledelse. I Fredrikstad er det en sorenskriver, administrasjonssjef, tre faste dommere, tre dommerfullmektiger og ni saksbehandlere. I Halden er det tre tingrettsdommere, to dommerfullmektiger og fem saksbehandlere. Tingrettene har lokaler sentralt i byene. Det er kort avstand til kollektiv transport. Tingrettene er blant satsingsdomstolene i prosjektet Digitale Domstoler, og forsøker å ligge i forkant når det gjelder digital saksbehandling.

Det vil bli to ledige stillinger som dommerfullmektiger i Fredrikstad tingrett og Halden tingrett, fra henholdsvis 1. mars 2020 og 1. april 2020. En stilling vil ha fast arbeidssted i Fredrikstad, den andre i Halden. Dommerfullmektigene vil behandle saker for begge domstoler og må påregne arbeide begge steder.

Vi tilbyr faglige utfordringer, variasjon i sakstyper, samt et godt samarbeid med kollegaer. Vi legger stor vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukere av domstolens tjenester. Stillingen vil gi gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi
søker en medarbeider med gode faglige kvalifikasjoner, og ønsker helst at du også har relevant arbeidserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig og være løsningsorientert, og i tillegg være engasjert og reflektert.

Tingrettene i Fredrikstad og Halden er digitale domstoler. Vi ønsker derfor at vår nye dommerfullmektig har god IKT-kompetanse, og har forståelse og interesse for å jobbe digitalt og med nye arbeidsverktøy. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig.

Vi legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

Praktisk informasjon om stillingen

Stilling som dommerfullmektig er begrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år. Ansettelsesvilkår følger Hovedtariffavtalen i staten. Oppstartslønn fra kr. 492 000/kr. 500 000, avhengig av om man er organisert etter ikke. Lønnsutviklingen skjer etter tjenestetid og avtaleverk. Tiltredelse skjer etter avtale.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål om stillingen, kan du kontakte sorenskriver Arnfinn Agnalt eller administrasjonssjef Wendla Dehli Evensen, telefon 69797700.

Generelle opplysninger om domstolene finner du på www.domstol.no.

Søknadsfristen er 23. desember 2019.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentleglova § 25 andre ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. For alle dommerfullmektiger blir det innhentet utvidet politiattest.