Alta tingrett er en fullfaglig førsteinstansdomstol. Retten har en sorenskriver og to dommerfullmektiger, samt 3.5 saksbehandler stillinger.

Dommerfullmektig i Alta tingrett

Alta tingrett har ledig stilling som dommerfullmektig fra 1. februar 2020.

Ansettelse på vanlige vilkår. Nedskriving av studielån etter særlige regler. Politiattest vil bli innhentet.

Søknadsfrist 08 november 2019.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

  • sorenskriver Torbjørn Saggau Holm, eller
  • saksbehandler Lena Solheim

på telefon 78457670.

Søknad sendes på epost til torbjorn.saggau.holm@domstol.no, eller til 

  • Alta tingrett
  • Postboks 1134
  • 9504 Alta.