Nord-Troms tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Balsfjord, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Tromsø. I tillegg er Svalbard i rettskretsen. Nord-Troms tingrett er fullfaglig, og har sorenskriver, 9 dommere, 2 dommerfullmektiger, administrasjonssjef og 13 saksbehandlere. Vi holder til i trivelige og moderne lokaler i Tinghuset i Tromsø.

Dommerfullmektig i Tromsø

Ved Nord-Troms tingrett er det ledig en fast stilling som dommerfullmektig med tiltredelse 1. mai 2019.

Dommerfullmektigene tilbys utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø. Tingretten etterspør først og fremst kandidater med et par års erfaring med praktisk juridisk arbeid, god teoretisk bakgrunn, godt humør og evne til tidvis å arbeide under tidspress.

Begynnerlønn etter hovedtariffavtale i staten. Fra dette trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Politiattest vil bli krevd.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til sorenskriver Unni Sandbukt eller nestleder Harald Tore Roaldsen på tlf.7764 3400.

Det bes om søknad med CV, vitnemål og relevante attester legges inn i det elektroniske søknadsskjemaet som finnes på denne siden under «søk her».