Dommerfullmektig i Tromsø

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2019-06-03
Nord-Troms tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Balsfjord, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Tromsø. I tillegg er Svalbard i rettskretsen. Nord-Troms tingrett er fullfaglig, og har sorenskriver, 9 dommere, 2 dommerfullmektiger, administrasjonssjef og 12 saksbehandlere. Vi holder til i trivelige og moderne lokaler i Tinghuset i Tromsø.

Ved Nord-Troms tingrett er det ledig en fast stilling som dommerfullmektig med tiltredelse 2. september 2019.

Dommerfullmektigene tilbys utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø. Tingretten etterspør først og fremst kandidater med et par års erfaring med praktisk juridisk arbeid, god teoretisk bakgrunn og evne til tidvis å arbeide under tidspress.

Stillingen som dommerfullmektig er tidsavgrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år. Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalene i staten, med oppstartslønn fra kr. 483 500,- per år. Lønnsutvikling i stillingen etter tjenestetid og avtaleverk. Fra dette trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Politiattest vil bli krevd.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til sorenskriver Unni Sandbukt eller nestleder Harald Tore Roaldsen på tlf.7760 3400.

Det bes om søknad med CV, vitnemål og relevante attester legges inn i det elektroniske søknadsskjemaet som finnes på denne siden under «søk her».