Stilling som dommerfullmektig ved Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-08-09

Ved Nedre Romerike tingrett (Lillestrøm) og Øvre Romerike tingrett (Eidsvoll) blir det ledig en stillinger som dommerfullmektig med kontorsted Lillestrøm. Tiltredelse vil skje etter nærmere avtale.

I stillingen som dommerfullmektig kan vi tilby faglige utfordringer, variasjon i sakstyper, samt et godt samarbeid med dine kollegaer. Vi legger betydelig vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukere av domstolens tjenester. Stillingen vil gi deg gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.

Om deg

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Vi søker medarbeidere med gode faglige kvalifikasjoner, og med minimum et par års relevant arbeidserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig og framstå løsningsorientert, og i tillegg være engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig i stillingen.

Domstolen legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

Vi tilbyr

Stillingen som dommerfullmektig er tidsavgrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år. Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalene i staten, med oppstartslønn fra kr. 500 000,- per år. Lønnsutvikling i stillingen etter tjenestetid og avtaleverk.

Spørsmål om stillingen

Dersom du har spørsmål om stillingen og domstolene, henvises til konst. sorenskriver Odd Magne Gjerde eller administrasjonssjef Heidi Bruvoll tlf. 61 99 22 00.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. For alle dommerfullmektiger blir det innhentet politiattest.

Generell informasjon om domstolene finnes på www.domstol.no/nero og www.domstol.no/ovro

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden "Søk her". Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Personalopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personalopplysninger.