Dommerfullmektig ved Nord-Troms og Senja tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-06-08

Nord-Troms og Senja tingrett har ledig stilling som dommerfullmektig med 12 måneders funksjonstid og mulighet for forlengelse etter disse. Det er ønskelig at den som tilsettes har erfaring som dommerfullmektig fra tidligere. 

Tingretten er lokalisert på rettsstedene Tromsø og Finnsnes. Dommerfullmektigen vil ha sitt hovedarbeidssted i Tromsø, men den som tilsettes må påregne å gjøre tjeneste ved begge rettssteder. Tiltredelse senest medio august 2023. 

Stillingen som dommerfullmektig innebærer behandling av mange ulike sakstyper og krever grunnleggende interesse for bredden av det juridiske fagfeltet. Vi kan tilby en interessant og variert jobb med store faglige utfordringer ved en hektisk og hyggelig arbeidsplass. Det er etablert felles rutiner og felles faggrupper mellom de to rettsstedene, og det er et mangfoldig og godt fagmiljø i domstolen.

Om deg 

Du har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap.  Du har gode faglige kvalifikasjoner, og vi ønsker helst at du også har relevant arbeidserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig, være løsningsorientert, engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig i stillingen. Nord-Troms og Senja tingrett er med i utviklingsarbeidet innen nye digitale løsninger. Vi ønsker at vår nye dommerfullmektig har god IKT-kompetanse, samt forståelse og interesse for å jobbe digitalt og med nye arbeidsverktøy.

Vi legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Stillingen som dommerfullmektig forutsetter norsk statsborgerskap, jf domstolloven § 53.

Praktisk informasjon om stillingen

Stillingen som dommerfullmektig er tidsavgrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år, jf domstolloven §55g.

Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalen i staten. Lønnsutvikling etter tjenestetid i stillingen og gjeldende avtaleverk. Tiltredelse desember 2022 eller etter avtale.

Dersom du har spørsmål om stillingen eller domstolen, kan du kontakte nestleder Harald Tore Roaldsen eller sorenskriver Unni Sandbukt på telefon 77 60 34 00.

Generelle opplysninger om domstolene finner du på www.domstol.no

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det vises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlisten.

For alle dommerfullmektiger blir det innhentet utvidet politiattest.