Dommerfullmektig - Oslo tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2019-05-21
Oslo tingrett er landets største domstol med ca 110 dommere og dommerfullmektiger, og 115 saksbehandlere og administrativt ansatte. Vi holder til sentralt i Oslo tinghus. Domstolen ledes av sorenskriver og er inndelt i 8 rettsavdelinger, en strafferettsavdeling og administrasjonen som ledes av direktør. Oslo tingrett behandler hvert år ca. 3000 sivile saker og 14 000 straffesaker. Vi legger vekt på høy kvalitet, effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Oslo tingrett har ledig flere engasjementer som dommerfullmektig ved rettsavdelingene
 
Stillingen som dommerfullmektig innebærer behandling av svært ulikeartede saker, og krever grunnleggende interesse for bredden av det juridiske fagfeltet. Omfattende saksmengde og stor variasjon i sakstyper gir gode muligheter for bred faglig og personlig utvikling.
 
Vi er en hektisk og hyggelig arbeidsplass med et mangfoldig og godt fagmiljø med 82 embetsdommere og 25 dommerfullmektiger.

Stillingen krever høy faglig kompetanse, personlig egnethet og relevant arbeidserfaring
 
Et grunnleggende krav til dommere er høy etisk standard og integritet. Dommere må opptre uavhengig av partene og kunne ivareta domstolenes institusjonelle uavhengighet. De må ha en tillitvekkende opptreden i retten og kunne kommunisere godt på alle nivåer gjennom faglig tyngde, respekt og gjennomslagskraft.

Arbeidsoppgaver

 • Saksforberedelse i sivile og straffesaker
 • Administrere og lede retten i hovedforhandlinger og rettsmøter
 • Skrive avgjørelser i form av dommer, kjennelser og beslutninger

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen/cand jur eller master i rettsvitenskap
 • Relevant arbeidserfaring. Det er positivt med noe erfaring som dommerfullmektig fra annen domstol, men Oslo tingrett rekrutterer også mange dommerfullmektiger uten slik erfaring.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • God digital forståelse og IT-kompetanse
 • Norsk statsborgerskap
 • Uttømmende politiattest vil bli innhentet for kandidater som ansettes

Personlige egenskaper

 • Analytisk og med evne til å utøve godt juridisk skjønn
 • Arbeider selvstendig og er i stand til å ta vanskelige beslutninger
 • Kommuniserer godt muntlig og skriftlig
 • God gjennomføringsevne
 • Fleksibel og har høy arbeidskapasitet
 • God rolleforståelse

Vi tilbyr

 • 100% engasjement som dommerfullmektig i 2 år, med mulighet for forlengelse inntil 5 år
 • Lønn i henhold til den alminnelige dommerfullmektigavtalen. Søkere med to års erfaring som dommerfullmektig lønnes med brutto kr 576 000,- med opprykk etter ytterligere et år til brutto kr 605 000,-
 • Et godt fagmiljø med muligheter for bred faglig og personlig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Et aktivt bedriftsidrettslag og tilgang til treningsrom i tinghuset

Spørsmål om stillingen

Nærmere henvendelse til

 • avdelingsleder/dommer Espen Bjerkvoll eller
 • avdelingsleder/dommer Hanne Signe Nymoen

på telefon 22 03 52 00.

Generell informasjon om domstolene, finner du på www.domstol.no/OTIR
 
Det er et mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder alder, kjønn og kulturelt mangfold. Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker har bedt om konfidensiell behandling, jf. offentleglova § 25
 
Ved å søke på stillinger i Oslo tingrett, samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg.

Opplysningene vil kun bli brukt i rekrutteringssammenheng. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger og du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake.