2 dommerfullmektigstillinger ved Romerike og Glåmdal tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-12-07

Romerike og Glåmdal tingrett har rettssteder i Lillestrøm, Eidsvoll og Kongsvinger. I domstolen er det ansatt en sorenskriver, en nestleder, 18 tingrettsdommere, en konstituert tingrettsdommer, 6 dommerfullmektiger, 32 saksbehandlerstillinger, en administrasjonssjef, en seksjonssjef og tre rettsbetjenter.

Domstolen behandler et stort antall sivile tvister, straffe-, tvangs-/gjeldsordnings- og skifte- og konkurssaker. Domstolen holder til i sentralt beliggende lokaler rett ved:

  • Lillestrøm stasjon kun 12 minutters togreise fra Oslo
  • Eidsvoll stasjon 35 minutters togreise fra Oslo S
  • Kongsvinger stasjon 1 time og 18 minutters togreise fra Oslo

Om stillingen

Ved Romerike og Glåmdal tingrett blir det ledig to stillinger som dommerfullmektig med kontorsted Lillestrøm. Tiltredelse vil skje etter nærmere avtale. De som ansettes må påregne å ta saker ved alle våre tre rettssteder.

I stilling som dommerfullmektig kan vi tilby faglige utfordringer, variasjon i sakstyper, samt et godt samarbeid med dine kollegaer. Vi legger betydelig vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukere av domstolens tjenester. Stillingen vil gi deg gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Om deg

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Vi søker medarbeidere med gode faglige kvalifikasjoner, og med minimum et par års relevant arbeidserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig, framstå løsningsorientert og i tillegg være engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig i stillingen. Stilling som dommerfullmektig forutsetter at du er norsk statsborger.

Domstolen legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

Vi tilbyr

Stilling som dommerfullmektig er tidsavgrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år. Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalene i staten, med oppstartslønn fra kr. 560 000,- per år. Lønnsutvikling i stillingen etter tjenestetid og avtaleverk.

Spørsmål om stillingen

Dersom du har spørsmål om stillingene og domstolen, henvises til nestleder Anja Bech eller administrasjonssjef Heidi Bruvoll tlf. 61 99 22 00.