Dommerfullmektig ved Stavanger tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-10-04

Vi kan tilby store faglige utfordringer på en hektisk og hyggelig arbeidsplass med et mangfoldig og godt fag- og arbeidsmiljø. Omfattende saksmengde og stor variasjon i sakstyper gir muligheter for bred faglig og personlig utvikling.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en jurist (embetseksamen/mastergrad i jus) med gode faglige kvalifikasjoner, og ønsker helst at du også har relevant arbeidserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig og være løsningsorientert, og i tillegg være engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig i stillingen.

Stilling som dommerfullmektig forutsetter at du er norsk statsborger. Det vil bli innhentet politiattest.

Vi tilbyr

Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalene i staten, med oppstartlønn ca. kr. 490.000,- Lønnsutvikling i stillingen etter tjenestetid og avtaleverk.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til

  • sorenskriver Tor Christian Carlsen tlf. 41765492, eller
  • direktør Inger Messmer tlf. 47644242.

Søknad vedlagt CV og relevante vitnemål/attester sendes elektronisk via "Søk her" på denne siden innen 04.10.20

Tingretten ønsker å være utviklingsorientert, blant annet gjennom bredde og mangfold i arbeidsmiljøet slik at medarbeiderne skal kunne utvikle seg både faglig og personlig. Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

For ytterligere opplysninger om tingretten, se www.domstol.no/stavanger