Stilling som dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete

Arbeidsgiver:
Oslo byfogdembete
Søknadsfrist:
2019-12-23
Oslo byfogdembete er en av landets største førsteinstansdomstoler med 50 ansatte. Domstolen ledes av sorenskriver og har 16 dømmende årsverk og 34  saksbehandlere/administrative stillinger.  Oslo byfogdembete er en spesialdomstol og fungerer som kompetansesenter for andre domstoler. Vi har lokaler i Oslo tinghus. Oslo byfogdembetes viktigste saksområder er midlertidig forføyning og arrest, konkurs, dødsbo- og felleseieskifte, tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning, dødsfallsbehandling og notarialforretninger.  Vi legger stor vekt på kvalitet, effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester. 

Oslo byfogdembete har ledig fast stilling som dommerfullmektig med varighet på to år, og mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter nærmere avtale på nyåret 2020.

Domstolens saksområder har stor faglig bredde og byr på faglige utfordringer. Vi har en stor saksmengde. En rekke av sakene haster og krever særlig hurtig behandling. Oslo byfogdembete er en hektisk og hyggelig arbeidsplass.

Vi søker etter en jurist med høy faglig kompetanse.

Kvalifiksjonskrav

 • Juridisk embetseksamen/cand jur eller master i rettsvitenskap
 • Relevant arbeidserfaring
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • God digital forståelse og IT-kompetanse

Personlige egenskaper

 • Arbeide selvstendig, være løsningsorientert og i stand til å ta vanskelig avgjørelser
 • Godt juridisk skjønn
 • God gjennomføringsevne
 • Fleksibel og høy arbeidskapasitet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God rolleforståelse

Stillingen forutsetter norsk statsborgerskap. Det vil bli innhentet en uttømmende politiattest for kandidater som ansettes.

Vi tilbyr

 • Ansettelse i to år, med mulighet for forlengelse i inntil ett år 
 • Et meget godt fagmiljø med muligheter for bred faglig og personlig utvikling.
 • Et trivelig arbeidsmiljø 
 • Introduksopplegg og deltakelse i domstolens seminartilbud
 • Et aktivt bedriftsidrettslag og tilgang til treningsrom i tinghuset
 • Begynnerlønn på kr. 492 000/500 000 per år avhengig av om man er organisert eller ikke. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger 

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder/dommer Hanne Tenden, tlf. 22999354 eller sorenskriver Inga Merethe Vik tlf. 22999353.

Generell informasjon om domstolen og domstolene, se www.domstol.no/Obyf

Søknad

Vi legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk ved å gå inn på linken Søk stillingen .

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det vises i denne forbindelse til muligheten for å bli unntatt fra søkerlisten, jf. offentlighetslova § 25.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles etter lov om behandling av personopplysninger.

Søknadsfristen er 23. desember 2019.