Valdres tingrett er en fullfaglig domstol med en embetsdommer, en dommerfullmektig og to funksjonærer, totalt 4 stillinger. Rettskretsen omfatter kommunene Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre.

Dommerfullmektig Valdres tingrett

I Valdres tingrett blir det ledig en stilling som dommerfullmektig ca.1. september 2019 med tiltredelse etter nærmere avtale.

Valdres tingrett er en fullfaglig domstol med en embetsdommer, en dommerfullmektig og to funksjonærer, totalt 4 stillinger. Rettskretsen omfatter kommunene Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre. Domstolen er samlokalisert med Valdres jordskifterett i Fagernes, Nord-Aurdal, ca. 19 mil fra Oslo.

Det er tilsettingsstopp i domstolene. Stillingen skal derfor deles mellom Valdres tingrett og Sør-Gudbrandsdal tingrett og Nord-Gudbrandsdal tingrett, men med kontorsted på Fagernes. Arbeid skal utføres også for de to andre tingrettene. En del reisevirksomhet må påregnes, og bil bør disponeres.

Å være dommerfullmektig er utfordrende og spennende. Den som tilsettes kan regne med allsidige og krevende oppgaver.

Vi søker en medarbeider med gode faglige kvalifikasjoner, og ønsker at du i tillegg har relevant erfaring fra juridisk arbeid. Du må kunne arbeide selvstendig og framstå løsningsorientert, og i tillegg være engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig i stillingen.

Tilsetting skjer i henhold til domstolloven og administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold. Politiattest vil bli krevd. Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalen i staten, med oppstartlønn fra kr 483 500 per år. Lønnsutvikling i stillingen etter tjenestetid og avtaleverk.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til sorenskriver Pål Prestesæter, eller sorenskriver i Nord-Gudbrandsdal tingrett og Sør-Gudbrandsdal tingrett Elisabeth Bjørge Løvold, tlf. 61 02 29 50/ 61 02 29 00.

Søknad med CV, bekreftet kopi av vitnemål og attester sendes innen 4. juli 2019 på e-post eller Valdres tingrett, Postboks 163, 2901 Fagernes.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises til Offentleglova § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.