Dommerfullmektig ved Agder tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2022-08-21

Agder tingrett har ledig stilling som dommerfullmektig, med tiltredelse fra oktober 2022. Arbeidsstedet vil i utgangspunktet være Kristiansand, men dommerfullmektigen må påregne å arbeide ved alle rettsstedene i rettskretsen. I så fall dekkes reise- og kostgodtgjørelse etter statens satser. 

Stillingen som dommerfullmektig er tidsavgrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år, jf domstolloven § 55 g. Stillingen forutsetter norsk statsborgerskap, jf domstolloven § 53. Det innhentes politiattest for den som tilbys stillingen.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det vises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlisten. 

Om deg

Du har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Vi søker en jurist med gode faglige kvalifikasjoner, og det er ønskelig at du har minimum et par års erfaring med relevant juridisk arbeid. Du må kunne arbeide selvstendig, være løsningsorientert, engasjert og reflektert samt ha evne til å arbeide under tidspress i en travel hverdag. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig i stillingen. Vi ønsker at vår nye dommerfullmektig har god IKT-kompetanse, samt forståelse og interesse for å jobbe digitalt og med nye arbeidsverktøy.

Vi legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne. 

Vi tilbyr

Som dommerfullmektig i Agder tingrett vil du få en meget allsidig praksis, med gode muligheter for både personlig og faglig utvikling. Det kan påregnes en travel hverdag med spennende oppgaver og faglige utfordringer, i godt samarbeid med dyktige og hyggelige kollegaer.

Alle dommerfullmektiger får raskt full saksportefølje, og behandler i hovedsak de samme typer saker som embetsdommerne. Domstolen legger også stor vekt på og innsats i å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Ansettelse skjer på vilkår etter Hovedtariffavtalene i staten, og dommerfullmektigstillingen følger hovedtariffavtalenes bestemmelser. Lønnsutvikling i stillingen følger av tjenestetid og avtaleverk. Fra brutto lønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til nestleder Leif Petter Trannum, avd.dir. Anne Torill Koland eller sorenskriver Robert Versland, tlf. 38 17 63 00. Generelle opplysninger om domstolene finner du på www.domstol.no.

Det forutsettes at søknad og CV registreres i Jobbnorges elektroniske mal, og at vitnemål og attester vedlegges. 

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Personopplysninger som avgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.