Dommerfullmektig ved Aust-Telemark tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-10-30

Det er ledig stilling som felles dommerfullmektig ved Aust-Telemark tingrett og Vest-Telemark tingrett. 

Dommerfullmektigen får utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø. Stillingen er tidsbegrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år jf domstolloven § 55 g.

Stillingen som felles dommerfullmektig vil ha fast kontorsted på Notodden. Vi tar forbehold om endret kontorsted.

Den som blir ansatt må samtykke i at uttømmende politiattest blir hentet inn.

Ansettelse skjer på vanlige vilkår. Tiltredelse etter avtale.

Om deg

Vi søker en medarbeider med gode faglige kvalifikasjoner som kan arbeide selvstendig og tidvis under tidspress.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er nødvendig i stillingen.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/Cand Jur eller master i rettsvitenskap.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til

  • Sorenskriver Håvard Skjeldås, telefon 35 12 28 20.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via "Søk her" på denne siden,