Dommerfullmektig ved Jæren tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-08-03

Jæren tingrett har ledig en stilling som dommerfullmektig på vanlige vilkår fra og med 1. september 2020. Stillingen har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse.

Dommerfullmektigene tilbys utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø. Tingretten etterspør først og fremst kandidater med et par års erfaring med praktisk juridisk arbeid, god teoretisk bakgrunn, godt humør, god evne til å samarbeide og til tidvis å arbeide under tidspress.

Begynnerlønn etter hovedtariffavtalen i staten. Fra dette trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Tilsetting skjer på vanlige dommerfullmektigvilkår. Politiattest kan bli innhentet.

Henvendelse om stillingene kan rettes til:

Sorenskriver Anne Marie Aarrestad, telefon: 52 00 46 00

Vi viser også til www.domstol.no/Jaren. Søknad sendes elektronisk innen 03.08.2020. Det anmodes om at CV, vitnemål og attester vedlegges søknaden.

Om oss

Jæren tingrett er en fullfaglig domstol som behandler et stort antall sivile tvister, straffe-, namsrett- og skiftesaker og holder til i moderne lokaler i Sandnes sentrum. Domstolen dekker kommunene Sandnes, Gjesdal, Forsand, Klepp, Time og Hå.

Jæren tingrett ledes av en sorenskriver, nestleder og avdelingsdirektør. Domstolen har åtte tingrettsdommere, to dommerfullmektiger, femten saksbehandlere og to renholdsbetjenter ft.