Dommerfullmektig ved Nord-Troms tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-09-20

Ved Nord-Troms tingrett er det ledig en fast stilling som dommerfullmektig med tiltredelse snarest. 

Arbeidsoppgaver

Dommerfullmektigene tilbys utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø.

Tingretten etterspør først og fremst kandidater med et par års erfaring med praktisk juridisk arbeid, god teoretisk bakgrunn og evne til tidvis å arbeide under tidspress.

Kvalifikasjonskrav

  • Det kreves juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap.
  • Vi søker deg som er engasjert, reflektert, har driv, gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide målrettet og selvstendig.
  • Domstolene satser aktivt på digitalisering av arbeidsprosesser. Vi legger derfor vekt på erfaring med og interesse for bruk av digitale arbeidsverktøy.

Politiattest vil bli krevd. 

Vi tilbyr

Stillingen som dommerfullmektig er tidsavgrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år. Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalene i staten, med oppstartslønn fra kr. 500.000,- per år. Lønnsutvikling i stillingen etter tjenestetid og avtaleverk. Fra dette trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til sorenskriver Unni Sandbukt eller nestleder Harald Tore Roaldsen på tlf. 77 60 34 00.

Det bes om søknad med CV, vitnemål og relevante attester legges inn i det elektroniske søknadsskjemaet som finnes på denne siden under "Søk her".