Dommerfullmektig ved Øst-Finnmark tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-07-09

Ved Øst-Finnmark tingrett er det ledig stilling som dommerfullmektig fra 01.09.2020 med varighet for inntil ett år med mulighet for forlengelse.

Har du lyst til å oppleve fantastiske Varanger og Finnmark?

Tingretten har kontorsted i Vadsø. Rettskretsen omfatter kommunene Berlevåg, Båtsfiord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Ved domstolen er det sorenskriver, én tingrettsdommer, to dommerfullmektiger og fem saksbehandlere.

Vi holder til i lyse og trivelige lokaler i Vadsø, er samlokalisert med Finnmark Jordskifterett og har et godt fag- og arbeidsmiljø. Vadsø har fantastiske muligheter for friluftsliv, fine kulturopplevelser og det er et godt juridisk miljø i Øst-Finnmark.

Ansettelsesvilkar etter Hovedtariffavtalene i staten. Lønnsutvikling etter tjenestetid i stillingen.

Politiattest kreves for den som tilbys stillingen.

Gunstig nedskriving av studielån, og det gis "Finnmarksfradrag" på skatten. Vi er behjelpelig med å finne bolig.

På grunn av avvikling av rettssaker utenfor kontorsted, bes det opplyst om du har førerkort for bil.

Nærmere opplysninger om stillingen og om domstolen, kan du få ved å ta kontakt med:

  • konstituert sorenskriver Kåre Skognes på tlf. 78 78 64 50 eller mobil 92 89 54 43.

Søknad med CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes [email protected] innen 09.07.2020