Dommerfullmektig ved Østre Innlandet tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2024-02-19

Østre Innlandet tingrett har 3 rettssteder lokalisert i Hamar, Elverum og på Tynset. Domstolen ledes av sorenskriveren. Domstolen har i tillegg 9 tingrettsdommere, 3 dommerfullmektiger, 18 saksbehandlere og en administrasjonssjef.

Om stillingen

Vi har fra mai/juni 2024 ledig et 10 månederes vikariat som dommerfullmektig, med mulighet til forlengelse. Stillingen har kontorsted Hamar, men det må også påregnes tilstedeværelse ved andre rettssteder.

Stillingen som dommerfullmektig byr på spennende faglige utfordringer, variasjon i sakstyper, samt kollegaer som samarbeider godt. Vi legger betydelig vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Om deg

Vi søker en jurist med gode faglige kvalifikasjoner og relevant arbeidserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig, være løsningsorientert og i stand til å ta vanskelige avgjørelser. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig. Det er også nødvendig med fleksibel og høy arbeidskapasitet.

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.

Stilling som dommerfullmektig forutsetter at du er norsk statsborger. Den som får tilbud om stillingen må fremlegge politiattest.

Vi tilbyr

Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver på en arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag. Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente kollegaer. Tilsettingsvilkår og lønn i henhold til gjeldende regelverk og dommerfullmektigavtalen.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til sorenskriver Mari Bø Haugstad, telefon 61 99 12 71 eller mobil  996 47 202.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden "Søk her".

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det vises til offentleglova § 25, 2. ledd om vilkårene for å bli unntatt fra søkerlisten.

Spørsmål om stillingen