Dommerfullmektig ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2022-08-21

Ringerike, Asker og Bærum tingrett har ledig stilling som dommerfullmektig ved rettstedet i Hønefoss. Stillingen er tidsbegrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år, jf. domstolloven § 55 g.

Om deg

Vi søker medarbeider med gode faglige kvalifikasjoner, og relevant arbeidserfaring. Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap.

Du må kunne arbeide selvstendig og løsningsorientert, og i tillegg være engasjert og reflektert i dommerrollen. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig. Vi legger betydelig vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Ringerike, Asker og Bærum tingrett er en digital domstol. Vi ønsker at våre nye dommerfullmektiger har god IKT-kompetanse og forståelse og interesse for å jobbe digitalt med nye arbeidsverktøy.

Stilling som dommerfullmektig forutsetter at du er norsk statsborger.

Vi tilbyr

Behandling av straffesaker og sivile saker fra inntak til avgjørelse, herunder rettsmeklinger etter en konkret vurdering av egnethet.

Vi kan tilby faglige utfordringer, variasjon i sakstyper, samt et godt samarbeid med dine kollegaer. Stillingen vil gi deg gode muligheter for både faglig og personlig utvikling, og du vil få mulighet til å delta ved domstolenes kurstilbud innenfor relevante områder.

Du må regne med å ta saker ved begge rettssteder.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder alder, kjønn og kulturelt mangfold.

Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalen i staten, med oppstartslønn fra kr 512 000,- pr år. Lønnsutvikling etter tjenestetid og avtaleverk. Fra brutto lønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til nestleder Tarjei Istad på tlf. 67 57 65 42 eller mobil 99 62 49 76.

Mer informasjon om domstolene og Ringerike, Asker og Bærum tingrett finnes på www.domstol.no    

Søknad

Søknad med cv, vitnemål og attester sendes samlet som ett dokument elektronisk via denne siden.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetslova § 25, annet ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles ihht lov om behandling av personopplysninger.

For alle dommerfullmektiger blir det innhentet politiattest.

Søknadsfrist: 21. august 2022